Cefnogaeth i bobl ifanc LHDTQ yn gwneud gwahaniaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17 Mai 2021
Kings Queens pic

Mae aelodau  o grŵp cymorth LHDTQ i bobl ifanc wedi croesawu ymrwymiad Cyngor Torfaen i gefnogi amrywiaeth rhyweddol a hyrwyddo cydraddoldeb.

Sefydlwyd grŵp Kings, Queens and Everyone In Between gan wasanaeth ieuenctid y cyngor llynedd i gynnig lle diogel i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a’u ffrindiau gyfarfod.

Ar ddiwrnod Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia , dywedodd un o’r sylfaenwyr Hollie-Mai, a ddatganodd ei bod yn drawsrywiol chwe blynedd yn ôl, bod y grŵp yn cynnig cefnogaeth hanfodol.

Dywedodd: “Mae’r grŵp wedi rhoi cyfle i fi fod yn fi’n hunan heb unrhyw feirniadaeth.  Mae’r gweithwyr ieuenctid wedi cynorthwyo’n fawr iawn pan oeddwn eu hangen ac wedi gadael i mi godi llais mewn lle diogel.

“Rwy’n gweithio’n agos â nhw ar sail un wrth un ac maen nhw’n fy helpu gyda fy emosiynau ac i dderbyn pwy ydw i.

“Mae’r grŵp yn anhygoel ar gyfer helpu i addysgu pobl am y problemau mae’r gymuned yn eu hwynebu.”

Ychwanegodd Kiara: “Dydw i ddim yn rhan o’r gymuned LHDTQ+ ond fe ymunais â’r grŵp gyda fy ffrind gorau sy’n rhan o’r gymuned. Rydw i wedi gweld cymaint mae’r grŵp yma wedi helpu fy ffrindiau ac maen nhw wedi fy nysgu i sut i ddangos fy nghefnogaeth.”

Mae’r grŵp hefyd wedi croesawu hyfforddiant newydd a gynigir i staff Cyngor Torfaen sy’n gweithio mewn addysg neu’r gwasanaeth ieuenctid, fel rhan o gynllun Stonewall Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae’r modiwl e-ddysgu yn anelu at roi i staff y modd o herio stereoteipiau rhywedd a hyrwyddo cydraddoldeb.

Dywedodd Libby Martin, gweithiwr ieuenctid a gwblhaodd yr hyfforddiant yn ddiweddar:  “Roeddwn i’n gwybod bod labelu rhywun yn gallu eu cynhyrfu, ond fe wnaeth y cwrs helpu i bwysleisio sut gall geiriau eraill a allai fod wedi cael eu defnyddio fel jôc, effeithio ar hyder pobl hefyd.

“Mae e wedi rhoi’r sgiliau i fi herio iaith o’r fath ac esbonio’r effaith mae’n gallu cael.  Rydw i eisoes wedi defnyddio peth o’r hyn yr wyf wedi dysgu yn rhai o’r grwpiau rwy’n eu trefnu.”

Dywedodd y Cynghorydd David Yeowell, aelod gweithredol Cyngor Torfaen dros Lywodraeth Gorfforaethol a Pherfformiad, sy’n cynnwys cyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Mae Cyngor Torfaen wedi ymrwymo i daclo rhagfarn ymwybodol ac anymwybodol ac mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer y tair blynedd nesaf yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu cefnogi unrhyw un sy’n cael eu hanfanteisio gan y gymdeithas ehangach, dim ond o achos eu hunaniaeth.”

I ddysgu mwy am Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia, ewch i https://may17.org/st Homophobia, Transphobia and Biphobia visit https://may17.org/

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2021 Nôl i’r Brig