Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17 Mai 2021

O ddydd Mawrth 18 Mai, bydd y Caffi Treftadaeth yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn dechrau croesawu cwsmeriaid i mewn i’r adeilad, gydag arddangosfa’r Ganolfan Treftadaeth y Byd, y siop a’r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn ailagor hefyd. 

Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi cael eu cyflwyno, gan gynnwys system un ffordd ac mae diheintydd dwylo ar gael trwy’r adeilad i gyd.

Bydd yr Ystafell Ddosbarth Fictorianaidd a’r Ystafell Ffilm yn parhau ar gau am y tro, ond gall ymwelwyr fwynhau ‘Stori Blaenafon’ sy’n dweud hanes Safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon a’i bwysigrwydd, yr hyn a arweiniodd at ei ddynodi’n Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd Llyfrgell Blaenafon sydd hefyd yn y ganolfan ar agor ar gyfer pori a mynediad at gyfrifiaduron.

Am wybodaeth bellach am Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, ewch i www.visitblaenavon.co.uk, ffoniwch 01495 742333 neu e-bostiwch blaenavon.tic@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2021 Nôl i’r Brig