Coed newydd wedi eu fandaleiddio

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13 Mai 2021
Beech trees three

Mae rhai dwsinau o goed ffawydd newydd eu plannu wedi eu fandaleiddio yn Llyn Cychod Cwmbrân.

Plannwyd y coed fis diwethaf i ffurfio gwrych rhwng y llyn cychod a’r rheilffordd, ar ôl gorfod torri coed mwy am resymau diogelwch.

Darganfu aelodau o’r cyhoedd y difrod rhyw bryd rhwng 17.30 a 19.00 ar ddydd Mercher. Hefyd, gwelsant ddau berson ifanc ar sgwteri yn yr ardal. Mae Cyngor Torfaen yn apelio i unrhyw sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu Gwent.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Mae hyn yn achos erchyll o fandaliaeth. Plannwyd y gwrych ar gais trigolion i ffurfio sgrin o flaen y rheilffordd a chreu coridor bioamrywiaeth.

"Taflwyd llawer o’r coed i mewn i’r llyn cychod ei hun. Mae ein staff wedi ceisio ail-blannu cymaint ag y bo modd, ond mae’r ffaith eu bod wedi eu tynnu o’r ddaear yn lleihau’r cyfle y byddant yn goroesi.”

Gall unrhyw un gyda gwybodaeth gysylltu gyda Chyngor Torfaen ar communitysafetyteam@torfaen.gov.uk neu 01495 762200 neu Heddlu Gwent ar 101.

Diwygiwyd Diwethaf: 13/05/2021 Nôl i’r Brig