Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12 Mai 2021
Mind matters

Mae’r pandemig coronafeirws wedi cael effaith anferth ar iechyd meddwl a lles pobl ifanc gyda nifer yn dweud am deimladau o unigrwydd oherwydd y cyfyngiadau clo.

Mae amharu wedi bod ar astudiaethau dro ar ôl tro ac mae nifer o fyfyrwyr wedi ei chael yn anodd ymdopi â newidiadau i’w hamgylchfyd dysgu ac addasu at ddysgu rhithwir.

Mae Coleg Gwent wedi bod yn cynnig hyfforddiant i’w fyfyrwyr i roi hwb i’w hiechyd meddwl a lles, ac i gefnogi eu ffrindiau hefyd.   

Mae Mind Matters yn rhaglen hyfforddi gwirfoddolwyr wedi ei anelu at bobl ifanc 16 i 24 oed, sy’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau iddyn nhw gyflenwi gweithgareddau ymwybyddiaeth iechyd meddwl i’w cymheiriaid.

Mae Casey, 16 oed, yn fyfyrwraig yng Ngholeg Gwent sy’n astudio iechyd a gofal cymdeithasol lefel 2 ym Mharth Dysgu Torfaen. Dywedodd:  “Mae hi wedi bod yn wych cyfarfod â phobl newydd ac rwy’n credu bod hyn eisoes wedi cynyddu fy hyder. Mae hi wedi bod yn ddiddorol dod i adnabod rhai o’r myfyrwyr eraill sy’n gwirfoddoli hefyd, yn arbennig gan ein bod ni i gyd wedi cael profiadau tebyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

“Rydw i wedi bod yn ei chael yn haws cael sgyrsiau am iechyd meddwl gyda fy ffrindiau, mae rhai wedi bod yn ei chael yn anodd yn ddiweddar ac mae’n teimlo’n dda medru cynnig cefnogaeth. Mae’r sesiynau yma wedi bod yn ddefnyddiol i mi’n bersonol ac rwy’n credu bod yr hyn rwy’n dysgu gyda Mind Matters yn fy helpu hefyd gyda fy nod o astudio Lefel A Seicoleg.”

Mae wyth o fyfyrwyr yng Ngholeg Gwent wedi cymryd rhan ym mhrosiect Mind Matters, diolch i Volunteers Matters a Phrosiect Gyrfaoedd Gofal Gwent, sy’n bartneriaeth sy’n cefnogi datblygiad gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent.

Mae partneriaid yn cynnwys BIPAB, Coleg Gwent, awdurdodau lleol Gwent a darparwyr preifat gofal cymdeithasol sydd i gyd wedi ymrwymo at ddatblygu gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol tosturiol a medrus.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu ddechrau gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol, yna cysylltwch â Volunteering Matters trwy rsvpwales@volunteeringmatters.org.uk neu, cymerwch gipolwg ar y cyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Gwent - Coleg Gwent – Coleg Addysg Bellach yn Ne Ddwyrain Cymru

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 12/05/2021 Nôl i’r Brig