Y diweddaraf am Brydau Ysgol Am Ddim

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10 Mawrth 2021

Ddydd Llun Mawrth 15, bydd pob grŵp blwyddyn mewn ysgolion cynradd a rhai grwpiau blwyddyn mewn ysgolion uwchradd yn dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb.

Bydd pob plentyn cynradd sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn cael ciniawau ysgol o'r wythnos nesaf ymlaen.

Mae trafodaethau yn parhau ynghylch gwasanaethau ffreutur mewn ysgolion uwchradd o'r wythnos nesaf ymlaen. Yn y cyfamser, bydd taliadau ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau.

Bydd ysgolion yn cysylltu â rhieni a gofalwyr i nodi trefniadau arlwyo, ond bydd plant ysgol gynradd sy'n gymwys i gael ciniawau ysgol am ddim yn cael pryd o fwyd yn yr ysgol. Mae'n golygu y bydd taliadau uniongyrchol ar gyfer plant ysgol gynradd yn dod i ben yn dilyn y taliad yr wythnos hon, fodd bynnag, bydd y taliadau'n ailddechrau yn ystod gwyliau Pasg. 

Diwygiwyd Diwethaf: 10/03/2021 Nôl i’r Brig