Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Mae tîm o weithwyr ieuenctid wedi bod wrthi’n coginio i bobl ifanc bregus sydd wedi eu heffeithio gan y pandemig.

Mae Staff o wasanaeth ieuenctid Cyngor Torfaen wedi paratoi a chludo dros 100 o brydiau pob wythnos i bobl ifanc a’u teuluoedd ers canol Rhagfyr.

A’r wythnos yma byddan nhw’n rhoi eu 1000fed pryd.

Datblygodd y syniad ar ôl i Wasanaeth Cefnogaeth Pobl Ifanc Torfaen orfod canslo eu cinio blynyddol ar gyfer tua 70 o bobl ifanc a’u teuluoedd oherwydd y pandemig.

Yn hytrach na’u gweld yn colli allan, paratôdd staff o GCPIT ginio Nadolig dau gwrs i bawb oedd i fod i ddod a’u cludo atyn nhw.

Roedd mor boblogaidd nes iddyn nhw benderfynu parhau i ddarparu prydiau unwaith yr wythnos, gydag uchafbwyntiau’n cynnwys sbageti bolognaise, cyri cyw iâr a tsili llysieuol.

Dywedodd y gweithiwr ieuenctid, Matt Williams: “Mae’r prydiau i gyd yn cael eu gwneud yn ffres a’u gosod mewn pecyn i’r bobl ifanc gael eu bwyta neu eu rhewi a chael ar ddiwrnod arall.

“Rydym wedi gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod y bobl ifanc yma’n cael pryd da, mae nifer ohonyn nhw’n fregus ac yn unig, neu maen nhw, oherwydd pwysau ariannol, yn gorfod penderfynu cynnau’r gwres neu brynu bwyd, sy’n ddewis anodd, yn enwedig yn y gaeaf.

“Mae’r adborth gan y bobl ifanc wedi bod yn ardderchog ac wedi cynhesu’n calonnau ni i gyd.”

Mae Josh, 19 oed ac yn fyfyriwr, yn un o tua 38 o bobl ifanc sy’n cael eu cefnogi gan y gwasanaeth newydd.  Dywedodd “Galla’ i ddim diolch digon i Matt a phawb sydd yn ymwneud â’r gwasanaeth.

“Mae’r prydiau pob wythnos wedi fy nghadw i fynd ac yn iach yn gorfforol a meddyliol, sydd wedi fy helpu i gyda fy astudiaethau.”

Dywedodd Kate Phillips, rheolwr Gwasanaeth Cefnogaeth Pobl Ifanc Torfaen yn y cyngor: “Ers ei gyflwyno, mae mil o brydiau wedi eu cludo at bobl ifanc ar draws y fwrdeistref. 

"Mae hyn wedi cynnwys rhieni ifanc, pobl ifanc sy’n ddigartref ac oedolion ifanc bregus sy’n byw ar eu pennau eu hunain.

“Mae pob un wedi cael Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod ac wedi profi arwahanrwydd cymdeithasol a chyni ariannol o ganlyniad i Covid-19.

“Mae rhoi dau bryd poeth yr wythnos wedi bod yn achubiaeth i’r bobl ifanc yma mewn blwyddyn mor ansicr.”

Os hoffai unrhyw un rhoi bwyd, cysylltwch â Matt Williams ar 07813 992152, Matthew.Williams2@torfaen.gov.uk neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol. 

Diwygiwyd Diwethaf: 31/03/2021 Nôl i’r Brig