Symud offer chwarae o gae chwarae oddi ar Henllys Way/Tegfan Court

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Mae’r Cyngor wedi derbyn cynnig i symud yr offer chwarae a leolir yn Henllys Way/Tegfan Court.

Mae nifer o bobl wedi dweud yn flaenorol bod y man chwarae yn anaddas ar gyfer offer chwarae oherwydd ei fod yn fan caeedig. Mae adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y safle hefyd wedi eu gwneud.

Ni ddisgwylir y bydd symud yr offer chwarae ymaith yn cael effaith negyddol ar ddarpariaeth cyfleoedd chwarae addas yn yr ardal, gan fod dau le chwarae gydag offer gwell mewn lleoliadau mwy addas gerllaw.

Y cynnig yw adfer yr ardal a’i wneud yn le gwyrdd naturiol a’i reoli felly, gyda llwybrau mynediad a gynhelir. Yn y cyflwr hwnnw fe fydd, wrth gwrs, yn addas ar gyfer chwarae anffurfiol.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw Dydd Gwener 30 Ebrill.

Cymerwch ran a lleisiwch eich barn

Diwygiwyd Diwethaf: 31/03/2021 Nôl i’r Brig