Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26 Mawrth 2021
We need your views (1)

Heddiw (26/03/2021) mae Cyngor Torfaen wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn pobl ar ddatblygiad Fferm Gymunedol Greenmeadow yn y dyfodol.

Mae’r tîm yn Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorwyr allanol, i ganfod atebion ymarferol i sicrhau y gall y fferm barhau fel atyniad ffyniannus i deuluoedd ac ysgolion.

Mae’r fferm nawr eisiau cysylltu gyda thrigolion i gael gwybod beth y mae’r gymuned ei eisiau a’r meysydd posibl ar gyfer buddsoddiad.

Meddai Rheolwr y Fferm, Sally Partridge: "Mae adborth gan y gymuned yn allweddol i’r cynlluniau hirdymor ar gyfer y fferm a bydd yn helpu i sicrhau ei chynaliadwyedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd hefyd yn cefnogi ein ceisiadau am gyllid yn y dyfodol. Mae’r fferm wedi bod mewn sefyllfa ariannol anodd iawn am lawer o flynyddoedd ac mae’n dibynnu’n fawr ar gymhorthdal gan y cyngor a ffioedd mynediad.

"O ystyried pwysau cenedlaethol ar wasanaethau blaenoriaeth y cyngor, ni allwn bellach ddibynnu ar gymhorthdal ac mae angen i ni fod yn hunan-gynhaliol yn ariannol. Gallai hyn olygu cyflwyno pethau newydd, gwneud pethau’n wahanol neu hyd yn rhoi rhoi’r gorau i rai pethau yn llwyr."

 "Drwy ymateb i’r arolwg, gallwch  chwarae eich rhan i helpu’r fferm i ddarganfod ffyrdd o gynnig yr hyn rydych chi ei eisiau er mwyn ei chadw’n fywiog a chyffrous."

Ychwanegodd Sally: "Byddem wrth ein boddau yn clywed gan gymaint o bobl ag y bo modd, i gael eich syniadau a’ch barn chi, a fydd yn fewnbwn gwerthfawr i’r gwaith ymchwil yma. Nid oes amheuaeth bod y fferm yn ased wych, nid yn unig i’r gymuned ond hefyd i ymwelwyr o bob cwr, ond mae angen i ni ddenu ymwelwyr newydd ac incwm newydd er mwyn gwneud y fferm yn hunan-gynhaliol."

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig