Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân - diweddariad

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Yn gynt na’r disgwyl, rydym wedi gallu ailagor y man chwarae wrth y Llyn Cychod y prynhawn yma. Mae mynediad o faes parcio’r Llyn Cychod yn unig.

Mae’r gwaith dymchwel coed wedi gorffen ond mae gwaith clirio yn dal i fynd ymlaen.  Hoffem atgoffa ymwelwyr i beidio â chroesi unrhyw ffens am resymau diogelwch oherwydd gweddillion coed a threnau cyflym.

Bydd angen i’r toiledau, y bont dros y rheilffordd a hanner y llyn barhau ar gau tan y bydd pob man wedi ei lanhau a than y bydd Network Rail wedi gorffen gosod ffens newydd ar y rheilffordd.  Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/01/2022 Nôl i’r Brig