Ydych chi'n wneuthurwr yn Torfaen sydd angen arweiniad ynghylch COVID-19 yn y gweithle?

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18 Mawrth 2021

Mae Profi, Olrhain, Diogelu a thîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Torfaen yn cynnal 
Clinig Busnes Ar-lein.

Dydd Mercher 24ain Mawrth - 13:00 - 14:30

Beth fydd yn cael sylw:

  • Cyflwyniad i'r system TTP yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ac amlinelliad
    o sut mae'r system yn gweithio;
  • Sut y gall TTP eich helpu chi a sut y gallem ryngweithio â'ch busnes;
  • Camau allweddol i fusnesau eu cymryd i sicrhau ymateb effeithlon ac effeithiol i
    COVID-19 pan fydd achosion yn cael eu canfod yn y gweithle;
  • Gwersi a ddysgwyd o glystyrau ac achosion o'r gorffennol;
  • Holi ac Ateb.

Archebwch yma

Diwygiwyd Diwethaf: 18/03/2021 Nôl i’r Brig