Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân – diweddariad

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5 Mawrth 2021

Wrth i waith dymchwel a malu coed barhau wrth y Llyn Cychod, hoffai’r Cyngor atgoffa trigolion fod y maes chwarae yn dal i fod ar gau.  Bydd y llyn a’r maes parcio hefyd ar gau o ddydd Sul 7fed Mawrth ymlaen.

Yn ystod wythnos gyntaf y gwaith, cafwyd achosion o bobl yn torri rwy’r ffens i fynd at y parc, sydd yn gam peryglus dros ben. Mae ffens newydd wedi ei gosod, a byddem yn gwerthfawrogi pe bai trigolion yn cadw draw o’r ardal er diogelwch.

Roedd disgwyl i’r gwaith gael ei orffen erbyn dydd Gwener 12fed Mawrth, ond oherwydd nifer o ffactorau annisgwyl, bydd yn cymryd yn hirach.  Ar ôl i’r contractwyr orffen eu gwaith nos Sadwrn byddan nhw’n gallu asesu pa mor hir fydd ei angen i gwblhau’r gwaith sy’n weddill.

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i waith fynd yn ei flaen er mwyn rhoi gwybod i drigolion pryd fydd y Llyn Cychod yn debygol o agor eto.

Rydym yn deall fod cau’r Llyn Cychod yn hirach na’r disgwyl yn siom, yn arbennig gan fod nifer o bobl yn defnyddio’r ardal ar gyfer ymarfer corff pob dydd yn ystod y cyfnod clo lefel 4. Serch hynny, gyda gwaith o’r math yma, gall fod yna oedi annisgwyl sydd tu hwnt i reolaeth y Cyngor.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/03/2021 Nôl i’r Brig