Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2 Mehefin 2021
Volunteers week Play Service

Mae cannoedd o bobl ifanc yn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen pob blwyddyn.

Mae Cynllun Gwirfoddolwyr Chwarae’r gwasanaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys helpu i redeg cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau’r ysgol, cynnig prosiectau ysgol yn ystod y tymor a sesiynau seibiant i blant ag anableddau ac ymddygiadau cymhleth.

Yn ystod y pandemig helpodd y gwirfoddolwyr ifanc y gwasanaeth i gynnig cefnogaeth i blant gweithwyr allweddol a disgyblion bregus.

Yr wythnos yma – fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 – hoffai Cyngor Torfaen ddiolch i’r gwirfoddolwyr ifanc i gyd.

Dywedodd Jasper, 17 oed: “Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli yn y Gwersylloedd Lles dros y flwyddyn ddiwethaf, yn gwneud chwaraeon gyda’r plant. Rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd ac mae hyn yn fy nghadw i’n weithgar yn ystod y gwyliau.”

Ychwanegodd Sophie, 19 oed: “Rydw i wedi gwirfoddoli yn yr hybiau ers y flwyddyn ddiwethaf, gan gefnogi plentyn sydd angen cymorth 1-1.  Rydw i wedi mwynhau gwirfoddoli’n fawr iawn ac rydw i nawr yn brentis gyda’r Gwasanaeth Chwarae sy’n wych.”

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, aelod cabinet Cyngor Torfaen dros blant, teuluoedd a chymunedau: “Mae gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth anferth i’n cymunedau, ac mae hyn wedi bod yn amlwg yn ystod pandemig y coronafeirws.

“Mae ysbrydoledig gweld cymaint o bobl ifanc yn gwirfoddoli pob blwyddyn gyda Gwasanaeth Chwarae’r cyngor i helpu plant eraill ar draws y fwrdeistref.

"Mae eu cyfraniad gwerthfawr o’u hamser, amynedd ac ymrwymiad yn galluogi nifer o blant eraill i elwa o gyfleoedd strwythuredig i chwarae yn eu cymunedau diolch i’r bobl ifanc i gyd a’r oedolion sy’n gwirfoddoli yn y Gwasanaeth Chwarae ac yn annog pobl o bob oed i ystyried gwirfoddoli yn y dyfodol”

Mae’r Cynllun Gwirfoddolwyr Chwarae ar agor i unrhyw un rhwng dros 16 oed.  Mae’r gwirfoddolwyr i gyd yn cael eu hyfforddi ac yn cael cyfle i weithio tuag at ddau gymhwyster achrededig.

Dywedodd Julian Davenne, rheolwr Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen: “Mae’r Cynllun Gwirfoddolwyr yn enghraifft wych o ymgysylltiad yr ifanc a phobl ifanc yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned.

“Yn 2019 cafwyd 48,000 o oriau gwirfoddol yn y cynllun sy’n llwyddiant arbennig.”

Am ragor o wybodaeth am wirfoddoli gyda’r gwasanaeth chwarae, cysylltwch ag andrea.sysum@torfaen.gov.uk neu, dilynwch y ddolen i’r ffurflen gais ar-lein

Am ragor o wybodaeth am Wythnos Gwirfoddolwyr, ewch i https://volunteersweek.org/

Diwygiwyd Diwethaf: 02/06/2021 Nôl i’r Brig