Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4 Mehefin 2021
Whitsun play service pic

Mae gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr wedi darparu sesiynau chwarae a lles i blant sy’n agored i niwed ledled Torfaen dros wyliau’r Sulgwyn. 

Mae mwy na 170 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn gweithgareddau gan gynnwys teithiau natur, dawns, chwaraeon ac amser cylch myfyriol.

Cynhaliwyd y gwersylloedd chwarae a lles yn Ysgol Dreftadaeth Blaenafon, Ysgol Gynradd George Street, Ysgol Gynradd Nant Celyn, Ysgol Gynradd Garnteg, Ysgol Gynradd Gymunedol Blenheim ac Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam. Hefyd, roedd sesiynau chwarae a seibiant yng Nghanolfan Gymunedol Glenside a Chanolfan Gymunedol Cockerel. 

Enwebwyd yr holl blant a fynychodd gan benaethiaid a staff gofal cymdeithasol a thîm cynhwysiant Cyngor Torfaen ac roedd yn canolbwyntio ar y “5 ffordd i les” sy’n annog plant i Gysylltu, Talu Sylw, Parhau i Ddysgu a Bod yn Actif.

Meddai Julian Davenne, Rheolwr Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen: "Mae mwy na 70 o aelodau staff a gwirfoddolwyr wedi helpu i sefydlu a rhedeg y gwersylloedd chwarae a lles yr hanner tymor hwn.

"Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o wirfoddolwyr yn cymryd rhan, yn enwedig gan ei bod yn Wythnos Gwirfoddolwyr. Rydym yn ddiolchgar i bob un o’n gwirfoddolwyr a’u hymrwymiad parhaus.”

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol ar gyfer Plant, Teuluoedd a Chymunedau: "Mae’r digwyddiadau hyn yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i blant sy’n agored i niwed a rhai gydag anableddau yn ein cymunedau ac i’w teuluoedd.

"Maent hefyd yn hwyl mawr! Ond ni allent ddigwydd heb ymroddiad ein staff Gwasanaeth Chwarae a’n gwirfoddolwyr.

"Hoffwn ddiolch iddyn nhw am y gwaith maent wedi ei wneud yr wythnos yma, a thrwy gydol y flwyddyn."

Gallwch ddilyn Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen ar Facebook yn Chwarae Torfaen Play, ar Instagram yn chwaraetorfaentorfaenplay neu ar Twitter @torfaenplayserv

Diwygiwyd Diwethaf: 04/06/2021 Nôl i’r Brig