Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Lady of The Angels

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Cofrestriad newydd ar gyfer Porthol Taliadau Addysg ac Arlwyo Di-arian parod

Mae’r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid.

Yr wythnos nesaf, bydd angen i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Cynradd Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Lady of The Angels gadw llygaid am e-bost o Civica  (donotreply-education@civicapayments.co.uk) neu lythyr o’r ysgol, fel y gallan nhw gofrestru gyda’r system newydd.

Unwaith bydd e-bost/llythyr cofrestru wedi cael ei dderbyn bydd gan rieni/gofalwyr 7 diwrnod i gofrestru gyda’r system a defnyddio’r cod i gysylltu eu plant.  Hyd nes y bydd y cofrestru wedi digwydd, ni fydd modd talu am brydiau ysgol etc.

Os nad ydych chi ar gael i gofrestru ar y system newydd yn ystod y 7 diwrnod hwnnw, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r ysgol i gael cod newydd.

Ewch at y Porthol Taliadau Addysg newydd ar y wefan i ddysgu mwy a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin 

Diwygiwyd Diwethaf: 28/06/2021 Nôl i’r Brig