Council approves extra funds for The British

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021
British black patch

Mae cynghorwyr Torfaen wedi pleidleisio o blaid dyrannu £1.26m ychwanegol i adfer safle hen waith haearn. 

Bydd yr arian ychwanegol yn caniatáu i waith peirianneg hanfodol fynd rhagddo ar y British, ger Abersychan, gan gynnwys gwneud yr hen fwyngloddiau yn ddiogel a lleihau perygl llifogydd drwy greu cyrsiau dŵr newydd a phwll.

Bydd y gwaith hefyd yn galluogi i Gyngor Torfaen i ddechrau adnabod cyllid arall i fynd ymlaen gyda cham nesaf y cynlluniau i ail-ddatblygu’r safle yn unol â’r uwchgynllun a gymeradwywyd yn ôl yn 2018. Mae hyn yn cynnwys pethau fel llwybr treftadaeth, parth tyfu bwyd cymunedol a choridor tirwedd.

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Gallai’r safle hwn fod yn em yng nghoron Torfaen, ond mae heriau ariannol a thechnegol.

“Bydd y cam cyntaf hwn yn sicrhau bod y safle yn ddiogel i drigolion lleol ac mae’n allweddol er mwyn gallu symud i’r cam nesaf, a fydd yn gwireddu’r uwchgynllun a gymeradwywyd dair blynedd yn ôl.

“Ein blaenoriaeth nawr yw gweithio gyda Grŵp Cyswllt y British a’r gymuned yn ehangach i fynd â’r prosiect i’r cyfnod nesaf.”

Cymeradwywyd cynlluniau ar gyfer y prosiect miliynau o bunnau gan aelodau cabinet Cyngor Torfaen ym mis Tachwedd 2018.

Amlinellodd adroddiad a gyflwynwyd i gynghorwyr yn gynharach heddiw sut yr oedd costau’r cam cyntaf wedi cynyddu oherwydd yr angen am fesurau iechyd a diogelwch ychwanegol i fodloni cyfyngiadau’r coronafeirws, diffyg arbenigwyr geodechnegol oherwydd datblygiad HS2 a chwyddiant yn codi.

Amlygodd adroddiad i gyfarfod y cabinet fis diwethaf sut yr oedd archwiliadau wedi adnabod 91 o siafftiau a 70 mynedfa ar y safle, gydag 20 ohonyn nhw angen camau gweithredu.   

Dywedodd Rachel Jowitt, Prif Swyddog Cymdogethau, Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd: “Mae’r costau wedi codi yn ystod y cyfnod dylunio manwl. Mae costau geodechnegol tebygol wedi codi 50 y cant a heb gymeradwyaeth y cynghorwyr i’r cyllid cyfalaf ychwanegol, byddai’r prosiect cyfan wedi gorfod dod i stop.

“Mae’n golygu y gallwn nawr ddechrau ar y safle i’w wneud yn ddiogel. Bydd y penderfyniad y gwaith hefyd yn galluogi i Gyngor Torfaen i ddechrau adnabod cyllid arall i fynd ymlaen gyda cham nesaf y cynlluniau i ail-ddatblygu’r safle."

Mae modd gwylio recordiad o gyfarfod y cyngor yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/06/2021 Nôl i’r Brig