Beth fyddai'n gwneud i chi gerdded neu feicio mwy?

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Mae’r cyngor eisiau gwybod sut gellid gwella llwybrau cerdded a beicio ledled Torfaen i helpu i’r trigolion beidio â defnyddio’r car ar gyfer siwrneion bob dydd.

Mae Cyngor Torfaen yn adolygu ei Fap Rhwydwaith Integredig fel rhan o’r Ddeddf Teithio Llesol.

Ac mae mwy o amser i gymryd rhan – mae’r ymgynghoriad wedi ei ymestyn hyd at ddydd Mercher Mehefin 30.

Mae’r Map Rhwydwaith Integredig yn amlinellu llwybrau cerdded a beicio ledled y fwrdeistref mewn ymgais i annog mwy o bobl i beidio â defnyddio’r car ar gyfer siwrneion byrion, megis mynd i’r gwaith a’r ysgol, y siopau neu’r canolfannau hamdden.

Nod yr ymgynghoriad yw dysgu sut gellid gwella ac ymestyn y rhwydwaith. Mae hefyd yn gyfle i ganfod yr amrywiol rwystrau y mae cerddwyr a beicwyr yn eu wynebu a beth ellir ei wneud i helpu. Er enghraifft, beicwyr yn defnyddio eu clychau i rybuddio cerddwyr, a pherchnogion cŵn yn sicrhau eu bod ar dennyn pan fydd beicwyr angen mynd heibio.  

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i’n gwefan https://getinvolved.torfaen.gov.uk/neighbourhoods/have-your-say-on-active-travel

Dysgwch fwy am lwybrau cerdded a beicio yn Nhorfaen yn www.torfaen.gov.uk/en/RoadsTravelParking/WalkingCycling/Cyclelanesandroutes/Other-Cycle-Routes.aspx

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig