Porth Taliadau Arlwyo ac Addysg Di-arian - 25/06/21

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Nodyn atgoffa
Os ydych yn ofalwr neu’n riant i blentyn yn Ysgolion Cynradd Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Ladies of the Angels, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru gan yr ysgol, neu ebost ganCivica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar gyfer y Porth Taliadau Addysg newydd.

Os ydych wedi methu’r dyddiad cau cofrestru 7 diwrnod, cysylltwch â’ch ysgol i gael cod actifadu newydd. Ni ellir talu am brydau ysgol ac ati nes byddwch wedi eich cofrestru ar y system newydd.

Ysgolion sydd nesaf ar y rhestr ar gyfer y system newydd
Yr wythnos nesaf, bydd angen i rieni plant Ysgolion CynraddGarnteg, Croesyceiliog, Maendy, Dewi Sant a Bryn Onnen gadw llygad allan am ebost gan Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) neu lythyr gan yr ysgol, er mwyn i chi allu cofrestru ar y system newydd.

Unwaith y byddwch wedi cael ebost neu lythyr cofrestru, mae gennych 7 diwrnod i gofrestru ar y system a defnyddio’r cod actifadu a ddarperir. Nes byddwch wedi cofrestru, ni ellir talu am brydau ysgol ac ati.

Os nad ydych ar gael i gofrestru ar y system newydd yn ystod y cyfnod 7 diwrnod, cysylltwch â’r ysgol i gael cod actifadu newydd.

Rhagor o wybodaeth
Ewch i adran newydd Porth Taliadau Addysg y wefan i gael gwybod mwy am y Porth Taliadau arlwyo ac addysg newydd a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin 

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig