Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Mehefin 2021
tva school comp 1

Lansiwyd cystadleuaeth mewn ysgolion ledled Torfaen yr wythnos yma i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen.

Mae tîm prosiect Eco-system Hyfforddiant Torfaen, ynghyd â Pro Steel Engineering (y cwmni y tu ôl i’r ddraig goch o ddur sy’n edrych dros y M4), ar genhadaeth dros yr haf i roi gwybod i’r genhedlaeth iau o’r dewisiadau a chyfleoedd gyrfa ym myd peirianneg.

Ynghyd â hyn, mae plant oedran ysgol yn cael eu hannog i gyflwyno darluniau neu ddyluniadau am gyfle i weld eu darlun yn cael ei droi’n ddarn o gelf cyhoeddus gan dîm o beirianwyr dur lleol.

Gall y dyluniad fod o unrhyw beth; o rywbeth haniaethol ac wedi ei ddylunio’n rhydd, at rywbeth mwy cymhleth ac adnabyddadwy fel anifail, pont neu rywbeth eiconig yn ymwneud â Thorfaen.

Danfonwyd ffurflenni cais i ysgolion i’w lawrlwytho ond gall rhieni a gwarcheidwaid gyflwyno ceisiadau ar-lein hefyd ar ran eu plant.

Gall plant gyflwyno cymaint o geisiadau ag y maen nhw’n dymuno cyn 5pm ddydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021.

Bydd panel yn penderfynu ar y buddugol a, dros wyliau’r haf, bydd dau hyfforddai gyda Pro Steel Engineering yn cael y dasg o ddod â’r dyluniad yn fyw.

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi hefyd gan Gynghrair Gwirfoddol Torfaen, Coleg Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chronfa Her yr Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd peiriannydd dan hyfforddiant, Daniel Long, “Ymunais â Pro Steel fel hyfforddai oherwydd mae’n rhoi’r gorau o ddau fyd i fi; rwy’n gallu ennill cyflog wrth ddysgu yn y swydd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld yr hyn y bydd plant Torfaen yn dylunio ac yna dod â’r dyluniad yn fyw, dyma fydd y prawf mwyaf ar fy ngwaith hyd yn hyn, bydda’ i’n siŵr o wneud cyfiawnder ag e!”

Dywedodd Aimi Morris, Swyddog Gweithredol Gwaith, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, “rydym wrth ein bodd o fod yn lansio’r ymgyrch gyffrous yma’n lleol.  Rydym yn gwybod pa mor greadigol gall plant fod, ac rydym yn gobeithio y bydd y cyfle o weld rhywbeth y maen nhw wedi ei ddylunio’n mynd ymlaen i fod yn rhywbeth y gallan nhw gyffwrdd ag e yn eu hysbrydoli i roi tro arni! Mae’n anhygoel sut all mynd i fyd peirianneg arwain ar swyddi mewn dyluniad, adeiladwaith, rheolaeth prosiectau a llawer mwy, ac rydym yn edrych ymlaen at fod ein hyfforddeion yn cael cyfle i weithio ar hyn.”

Dywedodd Richard Selby, cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Pro Steel Engineering, “Yn naturiol, mae hyn yn achos sy’n agos at fy nghalon i ac yn un rwy’n edrych ymlaen at weld ei ganlyniadau. Mae peirianneg yn cynnig cyfleodd i deithio, cyflog da a’r cyfle i weithio ar brosiectau anferth gan gynnwys stadia, pontydd ac awyrennau.

“Tra bod y gystadleuaeth yma’n hwyl i gymryd rhan ynddi’n lleol, rwy’n gobeithio’n wirioneddol y gall ddechrau sgyrsiau mewn ysgolion ac aelwydydd am beth yw peirianneg oherwydd mae yna nifer o gamdybiaethau ynghlwm â hi.

Mae gan y DU y ganran isaf o fenywod yn beirianwyr proffesiynol yn Ewrop, gyda llai na 10 y cant, ac yn ôl STEM Women, mae’r ganran o fyfyrwyr benywaidd sy’n astudio graddau peirianneg a thechnoleg yn ddim ond 19% o’r cyfanswm o fyfyrwyr rhwng 2017 a 2018. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym am fynd i’r afael ag e mewn ffordd gadarnhaol yn Nhorfaen a Chymru, fel bod y genhedlaeth nesaf yn rhan o brosiectau seilwaith mwyaf Cymru.”

I gael ffurflen i’w lawrlwytho a gwneud cais (yn Saesneg neu Gymraeg) ewch i https://tvawales.org.uk/competition/ 

Y dyddiad cau yw 5pm ddydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021 a bydd y dyluniad buddugol yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnos gyntaf yn yr ysgol fis Medi.

Gellir danfon ceisiadau trwy e-bost at info@tvawales.org.uk neu eu postio at ‘Cystadleuaeth Ysgol Torfaen, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, Adeiladau Portland, Commercial St, Pont-y-pŵl NP4 6JS.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/06/2021 Nôl i’r Brig