Nodyn atgoffa i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Erbyn nawr dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o’r ysgol, neu e-bost ganCivica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar gyfer y Porthol Taliadau Addysg newydd.

Os ydych chi wedi mynd heibio i’r 7 diwrnod ar gyfer cofrestru, cysylltwch â’r ysgol am god newydd.  Nid oes modd talu am brydiau ysgol etc. os nad ydych chi wedi cofrestru gyda’r system newydd.

Ewch at y Porthol Taliadau Addysg newydd ar y wefan i ddysgu mwy a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin 

Diwygiwyd Diwethaf: 18/06/2021 Nôl i’r Brig