Criw Craff yn cyrraedd dros 1000 o ddisgyblion yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021

Mae tua 1000 o blant ysgolion cynradd wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd, peryglon tanau glaswellt, a hylendid bwyd fel rhan o'u paratoadau ar gyfer ysgol uwchradd.

Ffrydiwyd cyflwyniadau gan Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd y Cyngor, Network Rail, yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac eraill, i ystafelloedd dosbarth, i gyflwyno negeseuon iechyd a diogelwch hanfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae Criw Craff yn ddigwyddiad hanfodol ac mae'n boblogaidd iawn gydag ysgolion a'n partneriaid.

“Mae'n rhoi cyfle i sefydliadau gyrraedd nifer enfawr o blant dros ychydig wythnosau i gyflwyno negeseuon hynod o bwysig.”

Dywedodd Miss Wilkinson, Athro, Ysgol Gynradd Pontnewydd: “Mae Criw Craff yn ddigwyddiad difyr a gafaelgar i blant ifanc.

“Mae'n darparu gwybodaeth allweddol ar ddiogelwch iddynt, er mwyn eu galluogi i'w defnyddio yn eu bywydau bob dydd, rhywbeth sy'n hanfodol yr adeg hon o'r flwyddyn gan eu bod yn cael mwy o annibyniaeth ac yn symud ymlaen i'r ysgol uwchradd. Rhan allweddol o gwricwlwm Blwyddyn 6! “

Mae'r wybodaeth gan yr amrywiol asiantaethau yn hanfodol i ddisgyblion Blwyddyn 6 wrth iddynt ddod yn fwy cyfrifol am eu lles a'u diogelwch eu hunain wrth iddynt symud ymlaen i'r ysgol uwchradd.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 15/06/2021 Nôl i’r Brig