Masnachwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn mynd yn greadigol

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Mae nifer o fasnachwyr marchnad talentog ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl nawr yn arddangos eu gwaith celf yn Neuadd y Farchnad. Mae “Art in the Mart” wedi troi rhai o’r stondinau yn orielau yn arddangos peintiadau’r gwerthwyr, rhai a grëwyd ganddynt yn ystod y cyfnod clo i gadw eu hunain yn brysur!

Dim ond yn ddiweddar y daeth John Hughes o ‘Unique Art and Collectables’ i ymddiddori mewn peintio. Mae ei waith yn aml yn haniaethol wrth iddo arbrofi gyda phaent i greu ffurfiau a lliwiau mynegiadol. Mae dull Mr Hughes fel rheol yn cynnwys taflu pot o baent at y cynfas i wneud tirweddau a siapiau anarferol. Trodd at gelfyddyd ar ôl cael chwalfa nerfol a sylweddolodd bod peintio wirioneddol yn ei helpu gyda’i iechyd meddwl. Gan sôn am ei brofiad, meddai: “Nid oes terfyn ar ein breuddwydion a dim ond ein dychymyg sy’n gallu eu cyfyngu. Mae peintio yn fy rhyddhau o bryderon a gofid heddiw, gan y bydd fory yn gofalu am ei hunan.”

Mae Sian Aubrey o ‘Canal Curiosities,’ hefyd yn arddangos ei gwaith yn y farchnad. Gan gymryd ysbrydoliaeth o natur, mae’n peintio’r pethau o’i chwmpas yn aml, sy’n cynnwys Abaty Tyndyrn a golygfeydd o gamlas leol Sir Fynwy ac Aberhonddu. Mae’n archwilio gwahanol gyfryngau o ddyfrlliwiau i inc, gan arbrofi gyda lliwiau ac arddulliau gwahanol. Meddai Ms Aubrey, “Mae’n gyfle gwych i arddangos fy ngwaith yn y farchnad, gyda’r busnes hen bethau. Yn ystod y cyfnod clo, bu i ni greu llawer o’r peintiadau hyn fel ffordd o basio amser. Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn celfyddyd ac rwyf wrth fy modd yn creu gwaith newydd.” 

Sefydlwyd oriel y Masnachwyr mewn ymgais i annog mwy o ymwelwyr i’r adeilad Fictoraidd rhestredig Gradd II, a fu ar gau drwy’r rhan fwyaf o’r pandemig. Mae’r farchnad nawr wedi ailagor yn llawn ac mae’r busnesau yn hapus i fod yn ôl yn masnachu.

Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Nid yn unig y mae ein masnachwyr marchnad dan do yn weithwyr caled, maent hefyd yn greadigol.

“Mae arddangos peth o’u gwaith celf yn ffordd wych o ddweud diolch iddyn nhw am eu gwaith caled parhaus, ac yn un o nifer o ffyrdd y mae’r cyngor yn eu defnyddio i annog cwsmeriaid newydd i ymweld â’r farchnad dan do.

“Mae’r mannau yn y farchnad dan do yn hyblyg a gellir eu haddasu’n hawdd ar gyfer busnesau. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu lle, cysylltwch â’r tîm rheoli.

“Byddai’r gwerthwyr yn y farchnad dan do wrth eu boddau o weld eu cwsmeriaid eto, felly, y tro nesaf rydych ym Mhont-y-pŵl, siopwch yn lleol a chefnogwch eich busnesau lleol.”

Mae gan Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl nifer o unedau i’w rhentu, o unedau arlwyo wedi eu hawyru i stondinau achlysurol sy’n cynnig masnachu hyblyg. Mae prisiau rhent yn fforddiadwy a chystadleuol, a gall busnesau sy’n newydd i’r farchnad fanteisio ar ein cyfleoedd profi masnach gyda hyd at 30% o ddisgownt ar y rhent am y chwe mis cyntaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn lleoli eich busnes yn y Farchnad neu os oes gennych syniad busnes yr hoffech ei rannu, cysylltwch â rheolwr y farchnad ar 01495 742757 neu ebostiwch pontypoolindoormarket@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 11/06/2021 Nôl i’r Brig