Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu cyn chwarae yn Northfields a Southfields

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Os ydych chi’n dîm chwaraeon neu’r grŵp ffitrwydd, a wnewch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod wedi bwcio cae/maes caled cyn i chi chwarae/ymgymryd â’ch dosbarth.

I’r timau/clybiau hynny sydd wedi bwcio lle, mae cyrraedd ac yna methu â chynnal eu dosbarth yn siom ac yn rhwystredigaeth.

Felly, rydym yn annog y timau/clybiau hynny sydd ddim yn talu am eu sesiynau i wneud hynny.

I wybod mwy am logi maes gan y Cyngor, cysylltwch â Kate Austin ar 01495 766720 neu drwy e-bost kate.austin@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 11/06/2021 Nôl i’r Brig