Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Cofrestriad newydd ar gyfer Porthol Taliadau Addysg

Mae’r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid.

Bydd system newydd di-arian parod yn cael ei chyflwyno mewn ysgolion dros y misoedd nesaf.

Yr wythnos nesaf, bydd angen i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd gadw llygaid am e-bost o Civica  (donotreply-education@civicapayments.co.uk) neu lythyr o’r ysgol, fel y gallan nhw gofrestru gyda’r system newydd.

Unwaith bydd e-bost/llythyr cofrestru wedi cael ei dderbyn bydd gan rieni/gofalwyr 7 diwrnod i gofrestru gyda’r system a defnyddio’r cod i gysylltu eu plant.  Hyd nes y bydd y cofrestru wedi digwydd, ni fydd modd talu am brydiau ysgol etc.

Os nad ydych chi ar gael i gofrestru ar y system newydd yn ystod y 7 diwrnod hwnnw, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r ysgol i gael cod newydd.

Ewch at y Porthol Taliadau Addysg newydd ar y wefan i ddysgu mwy a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/06/2021 Nôl i’r Brig