CThEM a Safonau Masnach yn gweithredu ar alcohol anghyfreithlon

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9 Mehefin 2021

Mae mwy na phedair mil o ganiau lager gan gynnwys Stella Artois, Orangeboom a Kronenbourg wedi eu hatafaelu gan swyddogion safonau masnach a swyddogion tollau.

Targedodd cyd-ymgyrch rhwng Cyngor Torfaen a CThEM dair siop a amheuid o werthu alcohol heb dalu tollau arno.

Aethpwyd â mwy na 2000 litr o gwrw ac mae CThEM ar hyn o bryd yn dal i ymchwilio i’r busnesau dan sylw.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Nid yw hyn yn drosedd heb ddioddefwyr gan fod gwerthu alcohol heb dalu tollau yn rhoi mwy o elw i’w gwerthwyr hynny ac yn rhoi mantais annheg iddyn nhw dros y busnesau y maen nhw’n cystadlu â nhw. Mae osgoi tollau hefyd yn gostwng yr arian sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau hanfodol, gan gynnwys y GIG.

“Dyma enghraifft wych arall o’r Cyngor yn gweithio’n agos â phartneriaid i daclo troseddu yn ein cymuned.”

Mae cyfarwyddyd gan Gymdeithas y Siopau Cyfleus yn dweud: “Mae twyll tollau alcohol yn fater difrifol i’r sector. Mae gan y rheiny sy’n anghyfrifol wrth werthu alcohol ac sy’n osgoi talu tollau’r DU fantais sylweddol o ran cystadleuaeth gan eu bod yn gallu gwerthu alcohol rhatach neu gyda mwy o elw.  Mae gan bawb eu rhan i’w chwarae wrth rwystro’r fasnach dreiddiol a niweidiol yma .”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am alcohol ffug/twyll tollau, cysylltwch os gwelwch yn dda â llinell CThEM ar 0800 595 000. Mae twyll tollau’n drosedd, a gallwch roi adroddiad yn gyfrinachol i Taclo’r Tacle ar 0800 555111 neu Dîm Safonau Masnach Torfaen trwy e-bostio trading.standards@torfaen.gov.uk

Dysgwch fwy am yr hyn y mae Safonau Masnach yn gwneud yn Nhorfaen trwy fynd at  https://www.torfaen.gov.uk/cy/Business/TradingStandards/Trading-Standards.aspx

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/06/2021 Nôl i’r Brig