Fandaliaeth ym Mharc Pontnewydd

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Yr wythnos diwethaf roedd Parc Pontnewydd yn agored i fandaliaeth fel na welsom erioed o'r blaen.Mae rhywun wedi defnyddio torrwr disg i dorri hanner y si-so i ffwrdd.

Byddai ailosod y si-so yn costio dros £3,000, felly ar yr adeg hon mae'n rhaid i ni ystyried a allwn ni ei ailosod.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, aelod Gweithredol dros yr amgylchedd: "Mae'n sioc i ni feddwl y byddai rhywun yn mynd i'r fath drafferth i dorri darn o offer chwarae.

“Mae parciau yn fannau lle gall ein plant gadw eu meddyliau a’u cyrff yn iach, yn enwedig yn ystod y pandemig presennol. Mae y tu hwnt i'n deall ni bod gweithredoedd fel hyn yn digwydd.

“Yn anffodus, ni fydd modd defnyddio'r darn hwn o offer am gyfnod, ac mae’n rhaid i ni hefyd ystyried a allwn ni ailosod yr offer hwn, felly rydym yn annog unrhyw un, os ydych chi'n gwybod unrhyw beth am y fath fandaliaeth ddifeddwl, i gysylltu â'r cyngor neu'r Heddlu.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y fandaliaeth, ffoniwch y Cyngor ar 01495 762200 neu cysylltwch â Heddlu Gwent.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 07/06/2021 Nôl i’r Brig