Cyfle i weithio gydag Ecolegydd i wella bywyd gwyllt mewn mynwentydd

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Mae Wythnos Caru’ch Mynwentydd yn mynd o ddydd Sadwrn 5 tan ddydd Sul 13 Mehefin, ac, eleni, mae’r Cyngor, gyda mudiadau partner, yn arwain nifer o is-brosiectau o dan y rhaglen waith Gwent Fwyaf Cydnerth, a ariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

Nawr, yn y flwyddyn olaf, bydd gwaith yn cael ei wneud i fodloni deilliannau’r is-brosiect Cymunedau Cynaliadwy.  Mae’r prosiect yma’n canolbwyntio ar weithgarwch ac ymgysylltiad cymunedol, newid ymddygiad a magu sgiliau a gallu. 

Mae mynwentydd a chladdfeydd yn safleoedd hanesyddol pwysig sy’n datgelu tystiolaeth o’r gorffennol, gan gynnwys gwybodaeth am bobl sydd wedi byw a gweithio yn y plwyf.  Maen nhw’n gallu bod yn safleoedd pwysig hefyd i fywyd gwyllt, gan gynnig cynefinoedd unigryw i amrywiaeth o blanhigion, anifeiliaid a choed hynafol.

Hoffai’r Cyngor gynnig cefnogaeth a chyngor i grwpiau cymunedol/gwirfoddol a allai fod yn rheoli tiroedd eglwysi/mynwentydd yn Nhorfaen.  Byddai’r cynnig o gefnogaeth yn cynnwys sesiwn hyfforddiant rhithiol Covid-ddiogel, cynllun gwaith i'r safle a phecyn gwella bioamrywiaeth.

Os oes diddordeb gennych chi mewn dysgu am sut allwch chi helpu’ch safle i gynnal bywyd gwyllt, cysylltwch â Rachel Edwards, Ecolegydd: rachel.edwards2@torfaen.gov.uk a chofrestrwch eich diddordeb erbyn dydd Llun 14 Mehefin.

Gallwch ddysgu mwy am Wythnos Caru Mynwentydd yma

Diwygiwyd Diwethaf: 07/06/2021 Nôl i’r Brig