Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg 16.07.21

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Yr ysgolion nesaf yn y system newydd
Heddiw, bydd Ysgol Gynradd Blenheim yn newid i system y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg newydd. Felly, os ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr plentyn/plant yn yr ysgol hon  dylai fod gennych e-bost oddi wrth Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) neu lythyr o’r ysgol, fel y gallwch chi gofrestru gyda’r system newydd.

Unwaith y byddwch chi wedi derbyn e-bost neu lythyr cofrestru, bydd gennych 7 diwrnod i gofrestru gyda’r system a defnyddio’r côd cychwyn  a ddarperir. Ni fydd modd talu am brydiau ysgol etc. tan y byddwch wedi cofrestru.

Os nad ydych chi ar gael i gofrestru gyda’r system newydd yn ystod y cyfnod 7 diwrnod, cysylltwch â’r ysgol i ofyn am gôd cychwyn newydd.

Nodyn Atgoffa i ysgolion yn y system newydd
I rieni a gofalwr sydd heb gofrestru eto, cadwch lygad am gais cofrestru gan eich ysgol.  Bydd ysgolion yn danfon y rhain cyn diwedd swyddogol y tymor ar ddydd Mercher, 21 Gorffennaf.

Os nad ydych chi ar gael i gofrestru gyda’r system newydd yn ystod y cyfnod 7 diwrnod, peidiwch â phoeni. Bydd yr ysgol yn danfon ceisiadau cofrestru newydd cyn i’r ysgol ddechrau eto fis Medi.

Ysgolion sy’n newid yr wythnos nesaf
Bydd yr ysgolion canlynol yn newid i’r system newydd yr wythnos nesaf:

  • Ysgol Gynradd Treftadaeth Blaenafon
  • Ysgol Gynradd Llantarnam
  • Ysgol Gynradd Pen-y-garn
  • Ysgol Gorllewin Mynwy
  • Ysgol Gyfun Gwynllyw
  • Ysgol Gymraeg Cwmbrân

Serch hynny, oherwydd hyn, bydd rhieni a gofalwyr yn derbyn ceisiadau cofrestru yn ystod wythnos diwethaf Awst.  Bydd e-byst neu lythyrau’n cael eu danfon o’ch ysgol yn gadael i chi wybod pryd fydd angen i chi gofrestru’ch plentyn/plant gyda’r system newydd.  Cadwch lygad am e-bost oddi wrth (donotreply-education@civicapayments.co.uk  os oes gan eich ysgol gyfeiriad e-bost i chi.

Rhieni plant newydd Blwyddyn 7 Uwchradd, Meithrin neu Ddosbarth Derbyn
Tua diwrnod cyntaf yr ysgol, dylai rhieni a gofalwyr edrych am gais cofrestru trwy e-bost oddi wrth (donotreply-education@civicapayments.co.uk  os oes gan eich ysgol gyfeiriad e-bost i chi. Bydd ysgolion yn cysylltu â chi os nad oes ganddyn nhw wybodaeth gyswllt yn ystod y diwrnodau cyntaf y bydd eich plentyn yn dechrau’r ysgol.

Diweddariad Pwysig

Codau Annilys
Rydym yn gwybod bod rhai rhieni’n cael trafferth gyda Chodau annilys wrth ychwanegu ail blentyn i’w cyfrif a/neu wirio’u rhif ffôn symudol. Mae gwreiddyn y broblem wedi ei ganfod gan CivicaPay a datryswyd y mater ddoe.

Cynghorir rhieni sy’n ceisio ychwanegu disgyblion o ysgolion sy’n fyw ar ôl 10 Gorffennaf (Ysgol Gynradd Greenmeadow, Ysgol Gynradd New Inn, Crownbridge, Ysgol Gynradd Griffithstown a Nant Celyn) i roi tro arall ar y cod a roddwyd iddyn nhw’r wythnos yma.  Ar gyfer pob ysgol arall, cadwch lygad am y cais cofrestru newydd a fydd yn rhoi cod newydd i chi.

Os yw rhieni’n dal i gael problemau gyda chodau, danfonwch e-bost at educationpayments@torfaen.gov.uk gydag enw’r plentyn a’r ysgol.

Dysgwch ragor
Ewch at adran y Porthol Taliadau Addysg ar y wefan i ddysgu mwy am y system arlwyo di-arian parod a’r Porthol Taliadau Addysg a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2022 Nôl i’r Brig