Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 09/07/21

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Nodyn Atgoffa
Os ydych chi’n ofalwr neu’n rhiant plant yn ysgolion Dewi Sant, Coed Efa, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Yr Eglwys yng Nghymru Henllys, Padre Pio, neu Banteg, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o’r ysgol, neu e-bost oddi wrth Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar y Porthol Taliadau Addysg newydd. Dylai rhieni plant yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog fod wedi derbyn eu cofrestriadau ddoe.

Os ydych chi wedi methu’r cyfnod 7 diwrnod ar gyfer cofrestru, cysylltwch â’ch ysgol am gôd cychwyn newydd.  Nid oes modd talu am brydiau ysgol nes y byddwch chi wedi cofrestru gyda’r system newydd.

Diweddariad Pwysig
Rydym yn gwybod bob rhai rhieni’n cael trafferth gyda Chodau annilys wrth ychwanegu ail blentyn i’w cyfrif a/neu wirio’u rhif ffôn symudol. Mae gwreiddyn y broblem wedi ei ganfod gan CivicaPay ac maen nhw’n gweithio i’w datrys.  Cynghorir rhieni sy’n cael y problemau yma i ddanfon e-bost at  educationpayments@torfaen.gov.uk gydag enw’r plentyn a’r ysgol. Hoffem sicrhau rhieni y bydd plant yn dal i dderbyn pryd ysgol, ac ni ddylent bryderu  am nad ydyn nhw’n gallu ychwanegu at gyfrif eu plentyn.

Yr ysgolion nesaf yn y system newydd
Yr wythnos nesaf dylai rhieni/gofalwyr plant ysgolion cynradd Greenmeadow, New Inn, Crownbridge, Griffithstown, Nant Celyn a Blenheim gadw llygad am e-bost gan Civica  (donotreply-education@civicapayments.co.uk) neu lythyr o’r ysgol, i chi gael cofrestru gyda’r system newydd.

Unwaith y byddwch chi wedi derbyn e-bost neu lythyr cofrestru, bydd gennych 7 diwrnod i gofrestru gyda’r system a defnyddio’r côd cychwyn  a ddarperir. Ni fydd modd talu am brydiau ysgol etc. tan y byddwch wedi cofrestru.

Os nad ydych chi ar gael i gofrestru gyda’r system newydd yn ystod y cyfnod 7 diwrnod, cysylltwch â’r ysgol i ofyn am gôd cychwyn newydd.

Dysgwch ragor
Ewch at adran y Porthol Taliadau Addysg ar y wefan i ddysgu mwy am y system arlwyo di-arian parod a’r Porthol Taliadau Addysg a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig