Mynediad at wasanaethau'r cyngor 24/7

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2021

Gallwch gysylltu gyda Chyngor Torfaen unrhyw adeg o’r dydd drwy gofrestru ar gyfer eich gwasanaeth cyngor arlein personol chi.     

FyNhorfaen yw’r ffordd hawdd o gysylltu gyda ni i adrodd am broblem, gofyn am wasanaeth neu wneud taliad. Mae cofrestru’n syml a gallwch gadw llygad ar bob un o’ch adroddiadau a’ch ceisiadau.   

Pa wasanaethau allwch eu defnyddio? 

Gwasanaethau mwyaf poblogaidd FyNhorfaen yw:   

  • Prydau Ysgol am Ddim a cheisiadau am daliadau hunanynysu 
  • Bwcio’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ ar gyfer ceir a faniau 
  • Ceisiadau am gasgliad gwastraff swmpus 
  • Adrodd am sbwriel, tipio anghyfreithlon a thyllau yn y ffordd  
  • Hysbysu am newid cyfeiriad  
  • Taliadau’r Dreth Gyngor  
  • Ceisiadau am fudd-daliadau tai a help gyda thaliadau’r dreth gyngor 

Sut mae agor cyfrif? 

Ewch i’n gwefan (hyperlink) a chlicio ar FyNhorfaen ar frig y dudalen neu lawrlwythwch ap Torfaen ar eich dyfais symudol. Byddwch angen cyfeiriad ebost a dim ond cwpl o funudau mae’n ei gymryd i gofrestru. 

Mae’n system ddiogel – gallwch arbed amser yn gwneud adroddiad neu gais drwy gadw eich manylion at y tro nesaf. 

Ond gallwch o hyd adrodd, gwneud cais a thalu am wasanaethau heb agor cyfrif – dim ond dewis ‘gwestai’ ar y dudalen fewngofnodi. Gallwch hefyd wneud adroddiad yn ddi-enw drwy chwilio am y ffurflenni ar ein gwefan.  

Mae ap Cyngor Torfaen ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple ac Android. Ewch i siop apiau neu chwarae eich darparwr a chwiliwch am ‘Torfaen’. Mae’r gwasanaeth ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Beth yw'r manteision? 

Mae FyNhorfaen yn caniatáu i chi ddefnyddio gwasanaethau pan fydd yn hwylus i chi. Bydd ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid cyfeillgar ar gael o hyd o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am hyd at 5.30pm, ond mae FyNhorfaen yn caniatáu i chi gysylltu gyda’r gwasanaethau gyda’r nos neu ar benwythnosau. 

Bydd eich ceisiadau a’ch trafodion i gyd ar gael i’w gweld mewn un lle. Gallwch gadw llygad ar ddatblygiad eich ymholiad a gweld unrhyw ymateb.  

Gallwch adrodd am broblemau o fewn munudau, er enghraifft, casgliad ailgylchu wedi ei fethu, tipio anghyfreithlon neu dyllau yn y ffordd. Po gyflymaf rydym yn clywed amdanynt, y cyflymaf y gallwch eu datrys.   

Pam ydych chi’n oedi? 

Cofrestrwch gyda FyNhorfaen heddiw drwy fynd i’n gwefan. Gallwch hefyd gael hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol am wasanaethau Cyngor Torfaen, cadw i fyny gyda newyddion Cyngor Torfaen a chael gwybod am unrhyw swyddi gwag.  

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2021 Nôl i’r Brig