Gwneud strydoedd yn fwy diogel

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021

Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder i 20mya ar strydoedd preswyl.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud ein strydoedd yn fwy diogel i bawb.

Dyna pam maen nhw am gyflwyno cyfyngiadau cyflymder 20mya ar ffyrdd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr ledled Cymru.

Rhannwch eich meddyliau am y newidiadau arfaethedig trwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder ar strydoedd preswyl i 20mya | LLYW.CYMRU

Diwygiwyd Diwethaf: 27/07/2021 Nôl i’r Brig