Hapwiriadau yn dangos tri busnes nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau Covid

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Castell-Y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, y Dorallt, Henllys, Cwmbrân a’r Oakfield, Cwmbrân, yw’r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiad Gwella Eiddo am dorri Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.

Ar ddydd Sadwrn 17eg Gorffennaf 2021, canfu hapwiriadau a ymgymerwyd gan Swyddogion Gorfodi Covid y cyngor bod cwsmeriaid yn yr eiddo yn derbyn diodydd wrth y bar, sy’n groes i reoliadau presennol Covid, sy’n gofyn am wasanaeth bwrdd. Hefyd, gwelwyd cwsmeriaid yn cerdded o gwmpas y tu mewn i’r eiddo heb orchudd wyneb, fel sy’n ofynnol.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd “Mae anwybyddu’r Rheoliadau Coronafeirws yn cynyddu’r posibilrwydd o ledaenu coronafeirws ac yn effeithio ar ein gallu i gadw cyfraddau heintiad dan reolaeth yn ein cymunedau. Mae’n siomedig bod rhai busnesau o hyd nad ydynt yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif, gan roddi eu staff a’u cwsmeriaid mewn perygl.

“Mae gwiriadau a ymgymerwyd gan y Tîm Gorfodi Coronafeirws drwy gydol y pandemig wedi canfod bod y rhan fwyaf o fusnesau wedi gweithio’n galed i gydymffurfio, ond mae lleiafrif bychan o hyd yn parhau i anwybyddu’r rheolau. Rydym yn gobeithio bod hyn yn atgoffa busnesau eraill y bydd y sawl sy’n fwriadol yn  torri’r rheolau yn wynebu camau gorfodi.

“Efallai bod y rheoliadau Covid wedi newid yn Lloegr, ond yng Nghymru rydym yn bod yn fwy gofalus ac, ar hyn o bryd, mae angen cadw at reolau gweini wrth y bwrdd a gorchuddion wyneb mewn eiddo lletygarwch o hyd.”

Mae gan y tri busnes 48 awr ar y lleiaf i roi mesurau ar waith i gydymffurfio gyda’r gofynion, neu bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i gamau gorfodi pellach, sy’n cynnwys yr opsiwn i gau’r eiddo. 

Mwy am y rheoliadau Covid presennol yng Nghymru

Diwygiwyd Diwethaf: 22/07/2021 Nôl i’r Brig