Cronfa newydd i achub calon eich cymuned

Wedi ei bostio ar Dydd Sadwrn 17 Gorffennaf 2021
bar-209148_1920

Oes yna hen dafarn, Neuadd bentref neu siop a oedd unwaith yn galon eich cymuned?  Neu mewn perygl o gau?

Os felly, yna gallwch chi helpu i’w achub!

Mae Llywodraeth y DU yn cynnig grantiau o hyd at £250,000 i grwpiau i gymryd drosodd a rhedeg cyfleuster yn eu hardaloedd, gan gynnwys parciau, adeiladau swyddfa bost a chlybiau chwaraeon.

Mae’n rhan o Gronfa Perchnogaeth Gymunedol newydd gwerth £150 miliwn i helpu i sicrhau bod cymunedau ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gallu cefnogi a pharhau i elwa o’r cyfleusterau lleol, asedau a mwynderau cymunedol sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Bydd y grantiau yn cael arian cyfatebol ac yn talu hanner y gost, gyda grwpiau lleol yn gyfrifol am ariannu o leiaf 50 y cant. 

Os hoffech chi ragor o wybodaeth, cofrestrwch i fynychu un o ddwy weminar gyda  Llywodraeth y DU y mis yma:

  • Dydd Mawrth 20fed Gorffennaf, 3pm – 4pm
  • Dydd Gwener 23ain Gorffennaf, 10am – 11am

Mae yna dri chyfle i wneud cais - mae’r cyntaf yn cau ar Awst 13. Bydd cyfle arall i geisio yn Rhagfyr a Mai 2022.

Am ragor o wybodaeth am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol, cliciwch yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 19/10/2021 Nôl i’r Brig