Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021
Mair

Mae cerdd am deulu a effeithiwyd gan farwolaeth eu mab yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ennill cystadleuaeth farddoniaeth genedlaethol.  

Dyfarnwyd y gerdd gan Mair De-Gare Pitt, tiwtor ysgrifennu creadigol yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen, yn enillydd gwobr farddoniaeth E.H.P Barnard 2021.

Mae Reflections on a Time-Lineyn adrodd hanes marwolaeth aelod o deulu Mair ei hun ym Mrwydr Arras (1917) yn Ffrainc ac yn meddwl am deimladau ei hen fam-gu ar ôl marwolaeth drist y dyn ifanc iawn yma.

Dywedodd Ms Pitt: “Rwy’n ddiolchgar iawn o dderbyn y wobr yma. Mae bod y darn yma wedi ennill yn golygu cymaint i mi.  Lladdwyd brawd fy nhad-cu yn y rhyfel, ni chafwyd hyd i’w gorff fyth a’r cwbl sy’n weddill i gofio amdano yw ceiniog goffa o gopr. Roeddwn i am ysgrifennu am ei rhieni, fy hen dad-cu a fy hen fam-gu, a’u teimladau nhw am gost yr anrhydedd yma.”

Rôl Mair fel tiwtor ysgrifennu creadigol gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen yw helpu ei dysgwyr i ysgrifennu am eu profiadau a’u teimladau mewn unrhyw ffordd y maen nhw’n dewis gwneud.

Mae themâu’n cael eu hystyried ar y cyd ac yn caniatáu i egin awduron siarad am eu storïau, sgriptiau a chofiannau mewn lle diogel a goddefgar.

Ychwanegodd Mair: “Rwy’n dysgu llawn cymaint â phawb arall ac rydym ni i gyd yn dysgu gan ein gilydd a dyma pam mae’r dosbarth yn gymaint o lwyddiant.  Mae rhai o’r dysgwyr wedi cael gwaith wedi ei gyhoeddi ers dod i’r dosbarth, er enghraifft Blaenafon Tales gan Dawn Llewellyn. Os ydych chi’n ystyried, dewch i roi tro.  Mae gan bawb ei stori.”

Mae dosbarth 10 wythnos nesaf Mair yn dechrau ddydd Gwener 24ain Medi yn y Pwerdy, Cwmbrân.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru, ffoniwch dîm dysgu cymunedol Torfaen ar 01633 647647.

Diwygiwyd Diwethaf: 13/07/2021 Nôl i’r Brig