Lansio gweminarau rhyngweithiol am gadwraeth adeiladau treftadaeth yr wythnos nesaf

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Bydd Rhaglen Treftadaeth Treflun Blaenafon, ar y cyd gyda Chanolfan Tywi a Chymdeithas Ddinesig Blaenafon, yn cyflwyno cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein o 6-8pm ddydd Llun 12 a 19 Gorffennaf, a 9 Awst.

Bydd y gweithdai’n cyflwyno pwysigrwydd cadwraeth adeiladau treftadaeth a’r rhesymau drosti i berchnogion adeiladau, yn rhoi manylion dulliau a buddion atgyweiriadau, cynhaliaeth a rheolaeth adeiladau treftadaeth.

Dywedodd Gareth Davies, Cadeirydd y Bwrdd Treftadaeth Treflun: “Mae’n galonogol gweld cyfle i drigolion a pherchnogion adeiladau ymuno â gweithdai a fydd yn eu helpu i ddeall, gwerthfawrogi a chynnal a chadw eu heiddo, mae treflun Blaenafon yn rhan bwysig o werth Treftadaeth Safle Treftadaeth y Byd.”

Mae’r Rhaglen Treftadaeth Treflun yn bartneriaeth werth £1.9m sy’n ceisio gwneud gwelliannau i amgylchedd adeiledig hanesyddol ardaloedd cadwraeth gan sicrhau ar yr un pryd bod yna ddeilliannau cadarnhaol i’r amgylchedd adeiledig a’r cymunedau sy’n ymgysylltu ag e.  Mae’r gwaith sydd wedi ei wneud gan y RhTT wedi ei gyflawni gyda chymorth £1.2 miliwn o arian y Loteri Treftadaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Rhan o’r Rhaglen Treftadaeth Treflun yw rhoi gwybodaeth i drigolion Blaenafon am gadwraeth adeiladau treftadaeth. Dyma gyfle gwych i nerthu pobl leol trwy ddarparu gwybodaeth a datblygu sgiliau, a bydd yn helpu i gynnal a chadw canol y dref ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

I neilltuo lle yn y gweithdai, neu i wybod mwy am y Rhaglen Treftadaeth Treflun, ewch i https://www.visitblaenavon.co.uk/cy/WorldHeritageSite/LookingAfterBlaenavon/Townscape-Heritage-Programme/Heritage-Building-Workshops.aspx neu, cysylltwch â Bob Davies trwy e-bost ar robert.davies@torfaen.gov.uk neu drwy ffonio 01633 648083

Diwygiwyd Diwethaf: 09/07/2021 Nôl i’r Brig