Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 02/07/21

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Nodyn Atgoffa
Os ydych chi’n ofalwr neu’n riant plant yn ysgolion Cynradd Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, Dewi Sant  Bryn Onnen, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o’r ysgol, neu e-bost oddi wrth Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar y Porthol Taliadau Addysg newydd. Dylai rhieni plant yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog fod wedi derbyn eu cofrestriadau ddoe. 

Os ydych chi wedi methu’r cyfnod 7 diwrnod ar gyfer cofrestru, cysylltwch â’ch ysgol am gôd cychwyn newydd.  Nid oes modd talu am brydiau ysgol nes y byddwch chi wedi cofrestru gyda’r system newydd.

Diweddariad Pwysig
Roedd rhieni plant yn ysgol Dewi Sant i fod i dderbyn e-byst/llythyrau cofrestru heddiw, ond yn anffodus, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth, bydd oedi am rai dyddiau gyda’r rhain. Hoffem sicrhau rhieni y bydd plant yn dal i dderbyn pryd ysgol, ac ni ddylent bryderu  am nad ydyn nhw’n gallu ychwanegu at gyfrif eu plentyn.

Yr ysgolion nesaf yn y system newydd
Dylai rhieni/gofalwyr plant Ysgolion Cynradd Coed Efa, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Yr Eglwys yng Nghymru Henllys, Padre Pio, Panteg, ac Ysgol Gyfun Croesyceiliog, gadw llygad am e-bost gan Civica  (donotreply-education@civicapayments.co.uk) neu lythyr o’r ysgol, i chi gael cofrestru gyda’r system newydd. 

Roedd rhieni plant Cwmffrwdoer, Stryd Siôr a Choed Efa i fod i dderbyn cofrestriadau ar ddydd Llun a dydd Mawrth yr wythnos nesaf; yn anffodus bydd oedi gyda’r rhain hefyd tan yn hwyrach yn yr wythnos.  A wnaiff rhieni ychwanegu at eu cyfrif gan ddefnyddio’r systemau presennol am rai dyddiau eto yn ystod yr oedi yma. Hoffem sicrhau rhieni y bydd plant yn dal i dderbyn pryd ysgol, ac ni ddylent bryderu am nad ydyn nhw’n gallu ychwanegu at gyfrif eu plentyn.

Unwaith y byddwch chi wedi derbyn e-bost neu lythyr cofrestru, bydd gennych 7 diwrnod i gofrestru gyda’r system a defnyddio’r côd cychwyn  a ddarperir. Ni fydd modd talu am brydiau ysgol etc. tan y byddwch wedi cofrestru.

Os nad ydych chi ar gael i gofrestru gyda’r system newydd yn ystod y cyfnod 7 diwrnod, cysylltwch â’r ysgol i ofyn am gôd cychwyn newydd.

Dysgwch ragor
Ewch at adran y Porthol Taliadau Addysg ar y wefan i ddysgu mwy am y system arlwyo di-arian parod a’r Porthol Taliadau Addysg a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin

 

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig