Her Darllen yr Haf Llyfrgelloedd Torfaen yn mynd yn Wyllt

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Mae Her Darllen flynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni, mae’n mynd yn Wyllt.

Gyda mynediad am ddim at lyfrau a gweithgareddau creadigol, mae Her Darllen yr Haf yn ffordd wych o gadw plant i ddarllen dros wyliau’r haf.

Trwy gydol yr her, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn helpu plant i ddod o hyd i awduron ac arlunwyr newydd, gan eu hannog i edrych ar amrywiaeth eang o lyfrau a ffyrdd o ddarllen. 

Gallwch ymweld â’ch llyfrgell leol i gofrestru ar gyfer her eleni o ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf ymlaen a’r thema yw ‘Arwyr y Byd Gwyllt’. Bydd pob plentyn yn derbyn poster Arwyr y Byd Gwyllt, ac yn casglu sticeri arbennig wrth iddyn nhw ddarllen i gwblhau eu poster ynghyd â gwobrau ychwanegol. Mae yna her fach i’r darllenwyr lleiaf hefyd.

Wrth galon Her Darllen yr Haf mae plant yn dewis a rhannu llyfrau o’u dewis, ar unrhyw ffurf.  Mae nofelau, llyfrau ffeithiol, llyfrau â lluniau, nofelau graffig, llyfrau jôcs, eLyfrau a llyfrau clyw i gyd yn cyfri tuag at gwblhau’r her.

Bydd darllenwyr brwd sy’n cwblhau’r her yn cael medal, a chyfle i ennill gwobr arbennig.

Bydd gwefan swyddogol hefyd, yn cynnwys fideo gan awduron, gemau a mwy i blant eu mwynhau dros yr haf.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Mae darllen yn sgil mor bwysig i blant ei gael, ac mae gwneud darllen yn hwyl yn ffordd wych o annog plant i barhau i ddarllen trwy gydol eu plentyndod,

“Mae Her Darllen yr Haf yn hwyl ac yn ddiddorol bob amser, felly rwy’n annog rhieni a gofalwyr i gofrestru eu plant yng Ngorffennaf.

I glywed y diweddaraf am yr her yn Nhorfaen, dilynwch Lyfrgelloedd Torfaen ar Facebook.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/07/2021 Nôl i’r Brig