Cyngor Torfaen yn chwilio nawr am Fynegiannau o Ddiddordeb mewn Rhaglen Grantiau newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Gall busnesau yng nghanol trefi Pont-y-pŵl, Blaenafon a Chwmbrân gofrestru diddordeb am gyllid i helpu i adfywio gofod gwag a heb ei ddefnyddio’n ddigonol mewn adeiladau.

Gyda chefnogaeth ariannol Rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, ac wedi ei weinyddu gan y Cyngor, bydd ‘Rhaglen Creu Lleoedd Canolfannau Trefi Torfaen’yn dechrau cyn hir ac yn cefnogigwelliannau i adeiladau busnes neu breswyl sy’n wag neu sydd ddim yn cael eu defnyddio’n ddigonol.

Gallai grant o hyd at £250K fod ar gael, yn amodol ar gymhwyster, trwy’r Gronfa Creu Lle. Mae angen i fusnesau newydd a chyfredol yn y canolfannau trefi sydd â diddordeb mewn gwneud cais am arian gwblhau ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb erbyn 14 Gorffennaf.  Rhaid i unrhyw waith gael ei gwblhau erbyn Mawrth 31 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Llynedd, cymerodd nifer o fusnesau fantais o’r grant yma a’u cynorthwyodd i adfer eu hunain yn sgil effaith Covid, a thyfu fel busnes.

“Ehangodd rhai busnesau, defnyddiodd eraill yr arian i sicrhau eu bodd yn gallu cydymffurfio â rheolau Covid, a defnyddiodd eraill yr arian i ehangu eu gofod masnachu.  Ychwanegodd rhai mannau ofod preswyl hefyd." 

“Rydw i’n annog busnesau cyfredol a newydd i wneud cais am arian oherwydd does wybod pa gyfleoedd y gallai eu cynnig.”

I ofyn am wybodaeth bellach, danfonwch e-bost at ryland.llewellyn@torfaen.gov.uk gyda’r cyfeirnod “TCBC PMF EOI” neu ffoniwch 07773 812559.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/10/2021 Nôl i’r Brig