Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021
New Inn Primary School goat

Mae clwb newydd wedi'i sefydlu yn Ysgol Gynradd New Inn i ddisgyblion y mae eu rhieni'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Syniad y disgybl Gregor Allan, y mae ei dad yn gwasanaethu yn y Llu Awyr Brenhinol, oedd sefydlu clwb Little Troopers ar ôl cefnogi Isla, ei chwaer, pump oed, pan oedd eu tad yn gwasanaethu dramor.

Mae Gregor bellach wedi cael ei gydnabod gan yr elusen Little Troopers, sy'n cefnogi plant y lluoedd arfog, ac ym mis Ebrill, cafodd ei enwi'n Milwr Bach y Mis.

I ddathlu, fe wnaeth pob disgybl yn Ysgol Gynradd New Inn ddathlu Wythnos y Lluoedd Arfog gyda gweithdy Forces Fitness ac ymweliad gan afr catrawd Frenhinol Cymru, Shenkin IV a’i Rhingyll Mark Jackson.

Dywedodd Gregor, sydd ym mlwyddyn 4: "Dewiswyd plant y lluoedd arfog i fod yn gapteiniaid ar y timau. Roeddwn i'n teimlo'n falch o arwain tîm fel fy nhad. Roedd gweithio’n rhan o dîm yn hwyl, fe wnaethon ni ddal ati gan nad oedden ni eisiau siomi ein tîm. ”

Ychwanegodd Faith Lees, sydd ym mlwyddyn 3: “Hwn oedd y diwrnod gorau erioed! Rydw i mor falch o fy nhad a nawr mae fy ffrindiau'n gwybod popeth am y fyddin, a chawson ni hwyl yn gweithio fel byddin fach."

Mae sesiynau Forces Fitness yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac maent ar gael am ddim i bob ysgol yn Nhorfaen sydd â phlant y lluoedd arfog.

Mae Ysgol Gynradd New Inn, sydd â 10 o ddisgyblion o deuluoedd milwrol, bellach yn gobeithio cael ei henwi'n ysgol sy'n ystyriol o'r Lluoedd Arfog gan SSCE Cymru, sy'n cefnogi plant y lluoedd arfog mewn addysg.

Dywedodd y cynorthwyydd dysgu, Ceri Knight, sy'n helpu i redeg y clwb Little Troopers “Roedd ein cyfarfod cyntaf yn galonogol iawn. Fe wnaethant siarad â'r fath falchder am fod yn rhan o deulu milwrol a chytunwyd ei bod yn wych gallu sgwrsio â rhywun a oedd yn deall y gallai rhiant fod i ffwrdd am ddyddiadau pwysig, fel penblwyddi, y Nadolig neu hyd yn oed nosweithiau rhieni.

“Mae’r plant wedi penderfynu cynnal cyfarfodydd rheolaidd a’u her nesaf yw cynllunio a chwblhau cwrs antur eu hunain a byddwn yn dathlu diwedd y tymor gyda phicnic.” 

I gael mwy o wybodaeth am Forces Fitness https://www.forcesfitness.co.uk/
Diwygiwyd Diwethaf: 01/07/2021 Nôl i’r Brig