Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 28 Ionawr 2021

Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi ymuno â thri safle arall yng Nghymru i gymryd rhan mewn menter newydd wedi ei harwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol a’i chefnogi gan grŵp Clwstwr Garddwriaeth Llywodraeth Cymru  a Grŵp Diddordeb Arbennig CEA Maeth-Cymru. 

Mae Cylch Cnydau yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Her yr Economi Sylfaenol ac mae wedi ei gynllunio i gyflenwi a gosod systemau Amaethyddiaeth yr Amgylchedd a Reolir (CEA) i ddangos buddion cymunedol mewn pedwar safle yng Nghymru.

Proses yw Amaethyddiaeth yr Amgylchedd a Reolir (CEA) sy’n cyfuno gwyddoniaeth planhigion, peirianneg a thechnoleg i sicrhau'r twf gorau posibl mewn planhigion, ansawdd planhigion ac effeithlonrwydd cynhyrchu er mwyn darparu system wirioneddol gynaliadwy o dyfu bwyd.

Digital Farming o Bencoed fydd yn cyflenwi’r cyfarpar ar gyfer tyfu a bydd y fferm dan do ar y safle fis Mawrth.   

Bydd cyfleuster newydd yn y fferm a fydd yn tyfu llysiau a bwyd salad gan ddefnyddio hydroponeg (y broses o dyfu planhigion mewn tywod, graean neu hylif, gyda maetholion ychwanegol ond heb bridd) a bydd yn dwyn nifer o fuddion addysgol. 

Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow yn un o ddwy ‘fferm ddinesig’ yng Nghymru, ac yn un sy’n cysylltu pobl at fwy a ffermio mewn ffordd gyhoeddus iawn.

Bydd gosod cynhwysydd tyfu newydd penodol ar y fferm yn ogystal ag uned arddangos yn y caffi yn cynnig nifer o gyfleoedd i arddangos y ffordd newydd gyffrous yma o dyfu bwyd maetholion. 

Bydd cwsmeriaid yn gallu rhoi tro yn y caffi ar y cynnyrch sydd wedi ei dyfu yn lleol, ei brynu o siop y fferm a hefyd dysgu rhagor am ffermio’r dyfodol.

Mae posibilrwydd hefyd o gyflenwi cartrefi gofal lleol a sefydliadau eraill i helpu i gefnogi bwyta’n iach.

Bydd y prosiect yn darparu gwely prawf ar gyfer Amaethyddiaeth yr Amgylchedd a Reolir (CEA) yn y gymuned – calon ein Heconomi Sylfaenol, ac mae’n cynnig posibilrwydd gwirioneddol am dwf ar raddfa sy’n cael effaith, yn gallu cael ei efelychu ac yn dwyn buddion ehangach i’r gymuned leol a’r rhanbarth ehangach.

Dywedodd Uwch Reolwr y Fferm, Sally Partridge, sydd wrth ei bodd o gael croesawu’r prosiect i’r fferm: “Mae’r cyfle cyffrous yma’n hwb arbennig i ni, i bawb yn yr ardal leol a’n hymwelwyr.   Bydd y prosiect yn cyflwyno tyfu bwyd i galon Torfaen ac mae’n cyd-fynd yn ddelfrydol gyda’n hethos o addysgu ymwelwyr am darddiad ein bwyd mewn ffordd drawiadol a newydd sbon. 

Rydym ni’n edrych ymlaen at weld y prosiect ar waith ac ymgysylltiad a mwynhad ein hymwelwyr.  Mae posibiliadau’r prosiect yma’n gyffrous iawn i ddyfodol cynhyrchu bwyd.”

Mae’r prosiect yn ei gyfanrwydd yn caniatáu i nifer o systemau gwahanol CEA gael eu haddasu ar gyfer cymunedau gwahanol, a chaniatáu ystyriaeth ac asesiad ohonyn nhw mewn dull cydlynol a chyd-gysylltiedig ar draws y safleoedd peilot i gyd.

Mae’r dull yma’n unigryw, yn caniatáu prawf o fodelu busnes newydd sy’n canolbwyntio ar gymdeithas, ymgysylltiad cymunedau lleol, busnesau a’r sector cyhoeddus lleol gyda CEA a datblygiad atebion technegol newydd.

Bydd gweithgareddau’n rhoi prawf ar fodelau ymgysylltiad mewn cymunedau gan edrych ar les cymdeithasol, mentergarwch lleol ac effaith amgylcheddol.

Mae’r fferm yn croesawu miloedd o ymwelwyr eisoes ac yn cysylltu’n lleol trwy nifer o bartneriaethau ag ysgolion a cholegau – gan ei gwneud yn lleoliad ‘arddangos’ delfrydol ar gyfer y cynllun peilot yma.

Mae’r safleoedd eraill yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y rhaglen beilot yn cynnwys Treherbert, Y Drenewydd and Wrecsam.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/01/2021 Nôl i’r Brig