Dweud eich dweud am gadwyni cyflenwi lleol a chaffael yn nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Gwahoddir busnesau sydd wedi'u lleoli yn Nhorfaen i gael mewnbwn i astudiaeth sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd i nodi tueddiadau caffael sy'n dod i'r amlwg, ac ymchwilio i sut y gellir manteisio ar y tueddiadau hyn er budd busnesau yn lleol.

I ba raddau y gellir cynyddu masnach rhwng busnesau yn Nhorfaen a gydag eraill  sy'n prynu nwyddau a chaffael gwasanaethau lleol?

Llenwch yr arolwg byr isod a ddylai gymryd tua 5 munud o'ch amser yn unig.

https://www.surveymonkey.com/r/3LSPVJX

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2021 Nôl i’r Brig