Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8 Ionawr 2021
play service leaning 1

I gyd-fynd â’r dysgu gartref sydd eisoes ar waith gydag ysgolion, o ddydd Llun 11 Ionawr bydd Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn darparu adnoddau a gweithgareddau ychwanegol ar lein i alluogi teuluoedd i gymryd rhan ynddynt gartref.

Gan ganolbwyntio ar y cysyniad o ddysgu trwy chwarae, bydd rhaglen o weithgareddau dyddiol yn cael eu postio ar dudalen Facebook Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Chwarae Torfaen Play a bydd y rhaglen yn mynd rhagddi tan i’r ysgolion ddychwelyd.

Bydd teuluoedd yn gallu manteisio ar yr adnodd ar-lein pan y dymunant, a hynny o amgylch eu hamserlen dysgu yn eu cartref.

Bydd y gweithgareddau a ganlyn yn cael eu postio’n ddyddiol:

  • 9.30am – Ymarfer Corff gyda Dan a Justin – amserlen ymarfer corff dyddiol
  • 10.00 am – Blynyddoedd cynnar / Cyfnod sylfaen – Gemau llythrennau ac amser stori (Gwrandawyr Bach)
  • 10.30 am –Anifeiliaid o Bob Math- Ffeithiau a gwybodaeth am anifeiliaid i bob oed
  • 11.30 am –Gemau Awyr Agored/ Gweithgareddau Natur
  • 12.30pm – Dawnsio gyda TJ yr Arth
  • 1.30 – Hwyl gyda rhifau – gemau sy’n helpu i ddatblygu sgiliau rhif
  • 2.30pm Syniadau Celf a Chrefft
  • 3.30pm Beth yw’r Stori? - Storïau i blant hŷn (ar ffurf Jackanory modern)
  • 3.45pm – Jôc y dydd

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross: ‘Mae chwarae yn arf dysgu rhagorol i blant o bob oed, sy'n caniatáu iddynt ddysgu mewn modd difyr.

Fel rheol, rydym yn cynnal dros 100 o brosiectau sy'n gysylltiedig â chwarae bob blwyddyn ac yn ymgysylltu â channoedd o blant a theuluoedd yn wythnosol trwy'r hyn yr ydym yn ei ddarparu.

Gyda’r sefyllfa bresennol, mae’n hanfodol bod plant yn chwarae am ei fod mor fanteisiol i’w hiechyd corfforol a meddyliol. ’

 

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2021 Nôl i’r Brig