Fferm yn derbyn gwelliannau yn ystod y cyfnod clo

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021
Farm

Bwriedid i Fferm Gymunedol Greenmeadow ailagor yn Chwefror 2021, ond oherwydd cyfyngiadau COVID presennol Llywodraeth Cymru yn ymwneud ag atyniadau i ymwelwyr, dyw hyn ddim yn bosibl eto.

Mae COVID-19 wedi effeithio ar bawb mewn rhyw ffordd ac wedi amharu ar gynlluniau nifer o fusnesau, gan gynnwys y Fferm Gymunedol. 

Ers y diweddariad diwethaf yn Awst 2020, mae gweithwyr yn y fferm wedi cael gaeaf prysur yn gofalu am yr anifeiliaid ac yn awr yn y tymor wyna, mae 16 o famogiaid wedi rhoi genedigaeth i 24 o ŵyn.

Mae’r fferm hefyd wedi ei thrwsio dros y gaeaf, gan gynnwys ailosod ffenestri yn y ffermdy, gwelliannau i’r siop, caffi ac ystafelloedd addysg ac mae gwaith adnewyddu sylweddol wedi digwydd ar y llwybr tractor poblogaidd.

Mae tîm da byw ac addysg y fferm wedi bod yn brysur hefyd yn ystod y cyfnod clo yn datblygu adnoddau dysgu ar-lein ac yn cynnig gwersi rhithwir i ysgolion, yn dangos darllediadau byw o’r anifeiliaid, yn uniongyrchol o’r fferm.  

Y tu ôl i’r llenni, mae model gweithredu masnachol diwygiedig yn cael ei ddatblygu i’r fferm, i’w gwneud yn ariannol gynaliadwy a sicrhau bod modd iddi gymryd mantais o gyfleoedd buddsoddi.

Dywedodd Sally Partridge, Uwch Rheolwr Fferm Gymunedol: “Cyn bo hir byddwn yn gofyn am eich barn a byddem wrth ein bodd yn clywed gan gymaint o gyfeillion y fferm ag sy’n bosibl er mwy clywed eich barn a syniadau a fydd yn fewnbwn gwerthfawr ar gyfer ein dyfodol.

“Rydym yn gwybod bod nifer ohonoch chi wedi gweld eisiau’r fferm yn arw a’n bwriad yw ailagor mewn ffordd ddiogel, gyda phellter cymdeithasol, cyn gynted ag y gallwn yn ymarferol unwaith y bydd cyfyngiadau Coronafeirws wedi eu codi. Mae tîm y fferm a’r anifeiliaid ar dân eisiau eich croesawu’n ôl!"
Diwygiwyd Diwethaf: 23/02/2021 Nôl i’r Brig