Cyfleoedd i fusnesau bach ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17 Chwefror 2021

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dechrau busnes? Ydych chi am symud neu ehangu’ch busnes i Bont-y-pŵl?  Ydych chi am ‘brofi’ a yw cynnych neu wasanaeth newydd am werthu?  Yna dewch i weld Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ble mae yna stondinau i fusnesau bach i ymuno â chymuned y farchnad.

Mewn Neuadd Farchnad Fictorianaidd sydd wedi derbyn dros £2m o fuddsoddiad yn y blynyddoedd diweddar, mae’r farchnad yng nghanol tref Pont-y-pŵl yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwireddu breuddwyd unrhyw un o fod yn berchennog busnes. Mae prisoedd rhent yn fforddiadwy a chystadleuol, a gall busnesau newydd i’r farchnad elwa o’n cyfleoedd i fasnachu am gyfnod prawf gyda gostyngiad o hyd at 30% ar y rhent am y chwe mis cyntaf.

Mae gan Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl nifer o unedau ar gael i’w rhentu, o unedau arlwyo wedi eu hawyru i stondinau dros dro sy’n cynnig cyfleoedd masnachu hyblyg. Unwaith dowch chi’n fasnachwr, gallwch elwa hefyd o gefnogaeth broffesiynol i fusnesau a mentrau, yn ogystal â chyfleoedd hyfforddiant a drefnir gan dîm Economi a Mentergarwch y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Mae gan y Farchnad lawer i gynnig i fusnesau newydd fel siopwyr sy’n dychwelyd tro ar ôl tro diolch i stondinwyr eraill, a gyda rhagor o fusnesau newydd yn ymuno â’r farchnad, mae cwsmeriaid newydd yn dod yn eu sgil.

“Rydym wedi bod yn ddigon ffodus  i gael busnesau newydd yn y Farchnad yn ystod y cyfnod cythryblus yma, ac mae’n wych gweld penderfyniad y busnesau yma i lwyddo.

“Os ydych chi rhwng dau feddwl ai’r Farchnad yw’r lle i chi leoli busnes newydd ai peidio, beth am roi tro am gyfnod yn gyntaf?  Mae yna le i ehangu yn y Farchnad ac mae’r trethi busnes yn gystadleuol iawn.

“Os ydych chi wedi ystyried dechrau busnes, neu am symud busnes i le gwahanol, dyma’r amser – cysylltwch â ni.”

Oherwydd y cyfnod clo presennol, mae’r farchnad ar gau am y tro.  Serch hynny, os oes diddordeb gyda chi mewn gosod eich busnes yn y Farchnad (unwaith y bydd y cyfnod clo’n llacio), neu os oes syniad gyda chi am fusnes yr hoffech chi ei drafod, cysylltwch â rheolwr y farchnad ar 01495 742757 neu drwy e-bost pontypoolindoormarket@torfaen.gov.uk 

Diwygiwyd Diwethaf: 25/02/2021 Nôl i’r Brig