'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12 Chwefror 2021
#TalkTuesday

Ar ôl llwyddiant ymgyrch lwyddiannus cyfryngau cymdeithasol #AmseriSiarad a ddigwyddodd ar ddydd Iau 4ydd Chwefror, mae Tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd Cyngor Torfaen am lansio ymgyrch newydd ‘Dydd Mawrth Sgwrsio’ i annog pobl leol i gysylltu â thrafod materion sy’n effeithio ar eu huchelgais i lwyddo mewn bywyd.

Mae siarad yn ffordd dda o leddfu straen a lleihau pryder, ac mae cysylltu ag eraill yn un o’r ffyrdd i wella lles.

Gan ddechrau ddydd Mawrth 16eg Chwefror, bydd swyddogion sgiliau a chyflogaeth arbenigol ar gael ar-lein neu dros y ffôn i drafod eich amgylchiadau a chynnig cyfarwyddyd a gwybodaeth bellach am beth allai fod eich camau nesaf.

Bydd thema wahanol pob dydd Mawrth, gyda’r cyntaf ar 16eg Chwefror yn canolbwyntio ar sgiliau.  Yn yr wythnosau wedyn, bydd Dydd Mawrth Sgwrsio’n canolbwyntio ar faterion a chyfleoedd o gylch trafod pynciau iechyd a lles penodol fel ymarfer corff ysgafn, maeth, patrymau cysgu ac ymwybyddiaeth ofalgar a mwy.

I gymryd rhan, ewch i dudalen cyfryngau cymdeithasol  Sgiliau a Chyflogadwyedd Torfaen - https://www.facebook.com/workTorfaen pob dydd Mawrth i ddysgu am y gefnogaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael i chi ganfod gwaith, symud ymlaen yn eich gyrfa neu eich helpu i oresgyn rhwystrau sy’n eich atal rhag symud ymlaen mewn bywyd. 

I gefnogi’r ymgyrch yma, rydym wedi ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi gysylltu dros y ffôn, trwy gyflwyno gwasanaeth newydd testun i siarad.  Felly os nad ydych chi’n gwybod beth i’w ddweud, neu sut i ddechrau, gallwch ddanfon neges destun gyda’r gair ‘TALK’ at 07812 477565 a bydd aelod o’r tîm yn eich ffonio.

Gallwch gysylltu hefyd trwy ffonio 01633 647743 neu ddanfon e-bost at employability@torfaen.gov.uk

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio, y Cynghorydd Joanne Gauden,

Mae sgwrsio am eich gwaith neu sgiliau yn gam pwysig tuag at wneud newidiadau cadarnhaol.

Mae edrych ar ba gefnogaeth sydd ar gael a pha gymorth sydd yno yn gam cyntaf at reoli’ch sefyllfa iechyd a gwaith.

Gadewch i ni addo i gadw mewn cysylltiad, ac estyn allan yn fwy aml.  Gall neges destun fach neu sgwrs gyflym wneud gwahaniaeth mawr’

Diwygiwyd Diwethaf: 12/02/2021 Nôl i’r Brig