Dychwelyd yn raddol I ysgolion yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12 Chwefror 2021

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn ailagor i blant y Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar ôl hanner tymor o’r wythnos sy’n dechrau ar yr 22ain o Chwefror.

Mae pob ysgol yn Nhorfaen bellach yn cynllunio ac yn paratoi ar gyfer y mesurau newydd a fydd ar waith cyn i ysgolion ailagor. Mae'r mesurau newydd yn cynnwys profion rheolaidd i staff ysgol a'r gofyniad i'r holl staff wisgo masgiau wyneb yn yr ysgol, gan gynnwys mewn ystafelloedd dosbarth.

Nid yw'n ofynnol i'r plant iau wisgo gorchuddion wyneb yn yr ysgol ar hyn o bryd.

Yn ystod y cam hwn i ddychwelyd rhai plant i'r ysgol mae'n hanfodol bod pob rhiant a gofalwr yn cofio y gallant helpu ysgolion a'n cymuned gyfan trwy barhau i ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus.

  • un oedolyn yn unig, yn gwisgo gorchudd wyneb ddylai ollwng a chasglu plant
  • dylid cadw pellter cymdeithasol bob amser a mynd â’r plant adref yn syth ar ôl ysgol
  • dylid cadw plant gartref os ydynt yn anhwylus ac os oes unrhyw un yn y cartref yn disgwyl canlyniadau prawf.

Bydd plant gweithwyr hanfodol a phlant bregus sydd wedi bod yn mynychu yn parhau gyda'r dysgu wyneb yn wyneb yn yr ysgol.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/05/2022 Nôl i’r Brig