Cyfarpar Diogelu Personol am ddim i yrwyr Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8 Chwefror 2021

Gall gyrwyr tacsi a cherbydau hurio preifat yng Nghymru hawlio pecyn o ddeunyddiau PPE ac offer o ansawdd uchel i lanhau cerbydau,  a'r cyfan am ddim, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

I fod yn gymwys, rhaid i unigolion fod yn yrwyr tacsi trwyddedig neu'n weithredwr Cerbyd Hurio Preifat (PHV) sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru.

Bydd gofyn i yrwyr gyflwyno eu Rhif Awdurdod Trwyddedu, Rhif Trwydded Gyrru Tacsi/Cerbyd Hurio Preifat a'u Cwmni Tacsi (os yw'n berthnasol).

I hawlio’ch pecyn am ddim ewch i wefan Lyreco yma: https://online.lyreco.co.uk/lyreco-welsh-government-ppe-packsa chofrestru’ch manylion cyn y 5ed o Fawrth.

Bydd y pecyn am ddim yn cynnwys:
Gorchuddion wyneb o safon feddygol y gellir eu hailddefnyddio
Hylif diheintio dwylo
Hylif diheintio amlbwrpas
Clytiau
Clytiau diheintio

Gwnaed pob ymdrech i ddod o hyd i gynhyrchion gan gyflenwyr lleol, gan gynnwys Rototherm ym Margam a Bio Hygiene yng Nghaerffili. Mae pob pecyn werth £73.50, yn cynnwys postio a phacio am ddim.

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf i yrwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth gludo teithwyr os nad yw'n ymyrryd â'u gallu i yrru'n ddiogel. Bwriedir i'r gorchuddion wyneb a ddewisir fod yn gyffyrddus i'w gwisgo am gyfnod hir. Mae'r gofyniad cyfreithiol i deithwyr wisgo gorchuddion wyneb yn parhau yn ei le.

* Dylid gwneud cais am becyn erbyn 5 Mawrth 2021. Mae pecynnau wedi'u cyfyngu i un i bob unigolyn. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yrrwr tacsi trwyddedig neu'n weithredwr Cerbyd Hurio Preifat sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru. Bydd pecynnau'n cael eu dosbarthu trwy gydol Mawrth 2021 ac wedi hynny. Sylwch nad oes modd olrhain y dosbarthiad. Caniatewch ddigon o amser am eich pecyn yn sgil galw mawr.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig