Y Sbrowt Nadolig

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021
christmas sprout welsh

Mae helfa sbrowts y Nadolig yn cael ei threfnu ar gyfer teuluoedd â phlant cyn-ysgol yn Nhorfaen.

Mae corachod drwg o dîm Blynyddoedd Cynnar y cyngor wedi cuddio sbrowts ym mhob Canolfan Blant Integredig ac mewn parciau lleol lle mae eu sesiynau Little Explorers yn cael eu cynnal.

Gall plant ddechrau chwilio am y sbrowts wrth fynd i sesiynau yn y Ganolfan Blant Integredig rhwng 2 Rhagfyr a 17 Rhagfyr.

Gall teuluoedd â rhai bach nad ydyn nhw eisoes yn mynychu sesiynau Blynyddoedd Cynnar gymryd rhan trwy ddod o hyd i'r sbrowts Nadolig ym mharc Blaenafon, Cwmbrân neu Bont-y-pŵl.

Gall plant gadw'r sbrowts y maen nhw'n dod o hyd iddyn nhw, a gofynnir i rieni rannu ffotograffau ar dudalen Facebook Dechrau'n Deg Torfaen, neu trwy ddefnyddio'r hashnod #welovesproutsTorfaen.

Gall teuluoedd fynd i ysbryd y Nadolig trwy wylio ein stori ‘Once upon a Christmas Sprout’ yma.

Dywedodd Charlotte Dickens, Rheolwr Blynyddoedd Cynnar Torfaen:

“Mae’r helfa sbrowts wedi ei threfnu eleni oherwydd nad yw’r tîm wedi gallu trefnu eu gweithdai Nadolig arferol oherwydd y pandemig. Y tymor hwn rydym wedi ailgychwyn ein grwpiau wyneb yn wyneb, ac edrychwn ymlaen at weld hyd yn oed mwy o deuluoedd Torfaen y tymor nesaf. ”

Mae'r tîm Blynyddoedd Cynnar yn cefnogi teuluoedd yn Nhorfaen o'r cyfnod beichiogrwydd tan i blant ddechrau yn yr ysgol yn 4 oed.

Mae Little Explorers yn un o nifer o sesiynau grŵp y mae'r tîm Blynyddoedd Cynnar yn eu cyflwyno. Mae'r grŵp hwn yn rhedeg yn wythnosol ym Mlaenafon, Cwmbrân a Pharc Pont-y-pŵl ac mae'n gyfle i deuluoedd a'u rhai bach gael hwyl, archwilio natur a'r awyr agored.

Gallwch ddarganfod mwy am raglenni addysgol Blynyddoedd Cynnar Torfaen trwy ymweld â gwefan Torfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/12/2021 Nôl i’r Brig