Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros yr ŵyl gan fod y criwiau bellach yn gweithio ar wyliau banc.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Unwaith eto bydd ein criwiau’n gweithio dros wyliau banc i gasglu gwastraff ac ailgylchu, felly bydd casgliadau’n digwydd ar y diwrnod arferol.

“Er mwyn sicrhau bod pawb yn ymwybodol o hyn, rydyn ni'n gofyn i drigolion rannu'r wybodaeth gyda theulu a ffrindiau i sicrhau na fydd unrhyw un yn methu’r casgliad.

“Mae’r flwyddyn hon wedi parhau i fod yn anodd i griwiau oherwydd Covid-19, a cherbydau sydd wedi gweld dyddiau gwell. Hoffwn ddiolch unwaith eto i drigolion am eu hamynedd gyda chriwiau gwastraff ac ailgylchu, a hoffwn ddiolch i'n criwiau am barhau i weithio'n galed mewn amodau heriol. "

Mae'r dyddiadau casglu diwygiedig fel a ganlyn:

Revised collection dates
Diwrnod Casglu ArferolDiwrnod Casglu

Dydd Gwener 24 Rhagfyr

Dydd Gwener 24 Rhagfyr

Dydd Llun 27 Rhagfyr

Dydd Llun 27 Rhagfyr

Dydd Mawrth 28 Rhagfyr

Dydd Mawrth 28 Rhagfyr

Dydd Mercher 29 Rhagfyr

Dydd Mercher 29 Rhagfyr

Dydd Iau 30 Rhagfyr

Dydd Iau 30 Rhagfyr

Dydd Gwener 31 Rhagfyr

Dydd Gwener 31 Rhagfyr

Dydd Llun 3 Ionawr 2022

Dydd Llun 3 Ionawr 2022

Gair i atgoffa – mae angen rhoi’r holl wastraff ac ailgylchu allan cyn 6am ar y diwrnod casglu.

Gwahanu'ch gwastraff
Er mwyn helpu ein criwiau, byddai'n ddefnyddiol pe bai trigolion yn gwahanu eu heitemau hailgylchu gymaint â phosibl. Mae hyn nid yn unig yn cyflymu casgliadau oherwydd nad oes rhaid i griwiau ddidoli eitemau â llaw, ond mae'n lleihau swm y gwastraff y mae'n rhaid i griwiau ei drin a byddai hyn yn cael ei werthfawrogi'n fawr yn ystod yr hinsawdd sydd ohoni.

Gwasgu
Gall gwasgu eich eitemau ailgylchu ryddhau lle yn eich biniau a'ch blychau, felly gwasgwch gymaint ag y gallwch.

Gwastraff ychwanegol
Rydym yn gwerthfawrogi y bydd gwastraff ychwanegol yn cael ei gynhyrchu dros yr ŵyl, hyd yn oed ar ôl i drigolion ailgylchu cymaint ag y gallant. Felly, er mwyn helpu i reoli hyn, byddwn yn casglu hyd at ddau fag du ychwanegol o sbwriel o bob cartref pan fyddwn yn casglu’r biniau â chlawr porffor cyntaf yn unig, ar ôl y Nadolig. Gwnewch yn siŵr bod y bagiau'n cael eu gosod wrth ymyl y bin â chlawr phorffor.

Byddwn yn hynod o brysur yn casglu'ch gwastraff a'ch ailgylchu yn ystod cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd felly hoffem gynghori trigolion i adael eu biniau, blychau a bagiau allan nes eu bod wedi'u gwagio.

Dim ond os ydym wedi eu methu y byddwn yn dychwelyd i wagio biniau/blychau/ bagiau.

Papur lapio
Oherwydd nad yw cwmnïau ar hyn o bryd yn derbyn papur lapio i'w ailgylchu, rhowch ef yn y bin â chlawr porffor.

Ailgylchu coed Nadolig
Os oes gennych goeden Nadolig iawn, pan fydd hi wedi gweld dyddiau gwell, gallwch fynd â hi i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  i’w malu i greu compost.

Cardiau Nadolig
Rhowch eich cardiau Nadolig yn eich bag cardbord glas i’w hailgylchu.

Amserau Agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)
Bydd CAGC ar agor:Dydd Gwener 24 - 10am-4pm
Dydd Sadwrn 25 – Ar gau
Dydd Sul 26 – Ar gau
Dydd Llun 27 – 10am – 4pm
Dydd Mawrth 28 – 10am – 4pm
Dydd Mercher 29 – 10am – 4pm
Dydd Iau 30 – 10-4pm
Dydd Gwener 31 – 10am – 4pm
Dydd Sadwrn 1 Ion 2022 – Ar gau

Bydd Oriau arferol yn ailgychwyn ddydd Sul 2 Ionawr.

Sicrhewch eich bod wedi archebu slot ar gyfer eich car neu fan yn y GAGC ac wedi didoli'ch gwastraff a'ch ailgylchu cyn cyrraedd. Archebu’ch slot yma

 

Diwygiwyd Diwethaf: 19/10/2022 Nôl i’r Brig