Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16 Rhagfyr 2021
Youth Service Hampers

Bydd hanner cant o hamperi Nadolig yn cael eu dosbarthu i bobl ifanc mewn angen a'u teuluoedd ledled Torfaen yr wythnos hon.

Mae staff Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi treulio'r wythnosau diwethaf yn llenwi'r basgedi gyda bwyd, pethau ymolchi ac anrhegion i blant, diolch i grant o £2,000 gan Gronfa Gaeaf Cynghrair Gwirfoddol Torfaen.

Dosberthir yr hamperi i bobl ifanc sy'n mynychu grwpiau'r gwasanaeth, clybiau ieuenctid a chymorth mentora. Mae llawer yn cynnwys gofalwyr ifanc, y rheini sy’n gadael gofal, aelodau o grŵp ieuenctid LBTQ + Torfaen a rhieni ifanc.

Yn eu plith bydd Andy Tamblin, 24, o Gwmbrân, “Mae cael hwn mewn pryd ar gyfer y Nadolig yn anhygoel,” meddai. “Bydd o gymorth mawr.”

Dywedodd Deb Parry, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Torfaen, “Gall y Nadolig fod yn her go iawn i gymaint o bobl. Mae gallu lledaenu rhywfaint o lawenydd a hapusrwydd trwy ddarparu’r gwasanaeth hwn i rai o’n pobl ifanc fwyaf bregus a’u teuluoedd yn fraint wirioneddol ’.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen yn darparu ystod o gyfleoedd i bobl ifanc 11 - 25 oed mewn ysgolion, clybiau ieuenctid a thrwy waith mewn cymunedau

Maent hefyd yn trefnu gweithgareddau a rhaglenni gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ystod gwyliau'r ysgol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol Plant, Teuluoedd a Chymunedau yn Nhorfaen: “Mae gweithwyr ieuenctid Torfaen yn datblygu perthnasoedd ystyrlon dros amser ac yn ennill ymddiriedaeth y rhai maen nhw'n gweithio gyda nhw. Dônt yn ymwybodol iawn o'r heriau y maent hwy a'u teuluoedd yn eu hwynebu.

"Rydyn ni'n gwybod bod pawb wedi teimlo effaith costau byw uwch yn ddiweddar, felly mae'r anrheg Nadolig fach hon i'r rhai sydd â'r angen mwyaf, yn bwysig, yn cael ei gwerthfawrogi a bydd yn mynd rhywfaint o'r ffordd i annog ychydig o hapusrwydd dros yr ŵyl."

 I gael mwy o wybodaeth am Wasanaeth Ieuenctid Torfaen gallwch eu dilyn ar gyfryngau cymdeithasol @torfaenyouth neu ewch i’n gwefan www.torfaen.gov.uk

Mae Grantiau Cronfa Gaeaf Cynghrair Gwirfoddol Torfaen hefyd ar gael i grwpiau trydydd sector ac nid er elw sy'n cefnogi pobl o unrhyw oedran. I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://tvawales.org.uk/cwsf/

Diwygiwyd Diwethaf: 16/12/2021 Nôl i’r Brig