Safle Treftadaeth y Byd yn lansio teithiau rhithwir

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021
IMG_7793

Gyda theithiau ysgol traddodiadol sy'n galw am fws a phecyn bwyd dal wedi eu gohirio i lawer o ysgolion, mae ysgol gynradd ym Mlaenafon wedi penderfynu gwneud y gorau o'r sefyllfa trwy fynd ar daith rithwir o amgylch Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Ar ôl 15 mis, aeth dosbarth o 21 o ddisgyblion ar eu taith ysgol gyntaf i Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon - a hynny ar eu gliniaduron.

Wedi’i hariannu gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, mae taith rithwir Canolfan Treftadaeth y Byd yn caniatáu i ymwelwyr ddysgu am dirwedd ddiwydiannol ‘De Cymru’ - a chwaraeodd ran enfawr yng nghynhyrchiad haearn a glo yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Gwisgodd plant yn Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon mewn gwisgoedd ysgol o oes Victoria ac archwilio'r arddangosfa a oedd yn cynnwys cwisiau rhyngweithiol am hanes Blaenafon a chyfle i ymweld â'r ystafell ddosbarth 300 mlwydd oed.

Er eu bod yn eistedd yn eu hystafell ddosbarth, roedd y plant yn llawn cyffro wrth archwilio Safle Treftadaeth y Byd, lle dysgon nhw am fyw a gweithio ym Mlaenafon trwy wers o oes Victoria, ar y safle.

Dywedodd Hannah, myfyriwr Blwyddyn 6 yn Ysgol Treftadaeth Blaenafon “Roedd yn cŵl iawn sut y gallech edrych o amgylch y safle o'n hystafell ddosbarth, neu hyd yn oed o gartref.

“Fy hoff ran oedd y wers o oes Victoria, gyda’r athro brawychus, mae wir yn teimlo eich bod chi nôl yn yr hen amser!” 

Roedd staff yn Ysgol Gynradd Treftadaeth Blaenafon yn hapus i gymryd rhan yn y digwyddiad i hyrwyddo'r ganolfan dreftadaeth ar eu stepen drws.

Dywedodd Jane Howells, Pennaeth Ysgol Gynradd Treftadaeth Blaenafon: “Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi cymuned a threftadaeth gyfoethog Blaenafon, ac mae’n bwysig datblygu ymwybyddiaeth o’n safle yn y byd ehangach.

“Rhan allweddol o ddysgu yw cael hwyl ac ymgysylltu, a threfnu profiadau y mae disgyblion yn eu cofio. Mae hon yn ffordd wych o gofio'r hyn a ddysgir.”

Y gobaith yw y bydd y profiad hefyd yn helpu'r rhai sydd â chyflyrau niwroddatblygiadol fel awtistiaeth i rag-gynllunio a pharatoi ar gyfer ymweliadau personol, gan helpu i wneud y ganolfan yn fwy hygyrch.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yn Nhorfaen: “Mae wedi bod yn wych cysylltu disgyblion lleol â threftadaeth‘ De Cymru ’, a chwaraeodd ran hanfodol yn y chwyldro diwydiannol cynnar, ac mewn gwirionedd, a luniodd y byd rydyn ni’n byw ynddo heddiw.

“Edrychwn ymlaen at groesawu disgyblion yn ôl i Safle Treftadaeth y Byd, ond mae’r adnodd hwn yma i aros. Mae’n ffordd wych i bobl ddysgu am orffennol diwydiannol Cymru, ble bynnag maen nhw yn y byd ac o gysur eu cartrefi neu eu hystafelloedd dosbarth.”

Mae Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn rhan o safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy'n 33 cilometr sgwâr, ac sydd hefyd yn cynnwys Pwll Mawr, Amgueddfa Lofaol Cymru, Gwaith Haearn Blaenafon a Chanolfan Treftadaeth Blaenafon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd ar daith rithwir o amgylch Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, gallwch ymweld â hi yma, ac i gael mwy o wybodaeth am y ganolfan, ewch i: www.visitblaenavon.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2022 Nôl i’r Brig